Торговий коледж Донецького економічного національного університету ім.М.Туган-Барановського (106, 303, 307 ауд.)