Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 1 з іноземної мови

Тема: «Я – студент ВМНЗ»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 25-27 с. 17, (підр. І. В. Знаменська) – лексичний матеріал; 

впр. 6 с. 11 (пос. Ходаков Р. В.) – граматичний матеріал

Example: She is a very good student. – Вона дуже гарна студентка

впр. 203 с. 163 (підр. Голицынский Ю. Б) 

His sister (to study) English every day. His sister studies English every day.

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на закріплення лексичного матеріалу

впр. 30-32 с. 19 (підр. І. В. Знаменська)

виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр. 204 с. 163 (підр. Голицынский Ю. Б.)

Example: Yesterday he (not to take) any druds. Yesterday he didn’t take any druds. 

Джерела інформації

Основні:

1. Знаменська І. В., Пісоцька О. О., Костенко В. Г. Англійська мова для фахівців у галузі медицини. Частина І. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2010. – С. 267

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

3. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Учебник английского языка для мед. вузов / Маслова А.М., Вайнштейн З.И. – М.: Лист Нью, 2002. – 366 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 2 з іноземної мови

Тема: «ВМНЗ, в якому я навчаюсь»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 1 (методична розробка кафедри) – лексичний матеріал; 

впр. 10 п. 1-2 с. 120 (пос. Одеса) – граматичний матеріал

Example: 1.138 – one hundred and thirty-eight                 2. one – the first

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на закріплення лексичного матеріалу 

впр. 2 (методична розробка кафедри)

виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр.10 п. 3-4 с. 120 (пос. Одеса)

Example: 3. 1370 – thirteen seventy

                4. 01/04/2014 – on the first of April in twenty fourteen

Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету. Одеса, 2014. – 236 с.

2. Raymond Murphy English Grammar in Use. A self study reference and practice book for intermediate students of English. – 3d edition. – Cambridge University Press, 2004. – 379 p.

3. Методична розробка кафедри.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 3 з іноземної мови

Тема: «Історія стоматології»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 1 с. 7 (пос. Ходаков Р. В.) – граматичний матеріал

Example: patient patients

впр. 1-2 с. 59 (підр. Аврахова Л. Я.) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму 

впр. 1-2 с. 61-62 (підр. Аврахова Л. Я.)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму 

впр. 1 с. 7 (пос. Ходаков Р. В.) 

Example: patient patients

Джерела інформації

Основні:

1. Аврахова Л. Я., Лавриш Ю. Е. English for Dentists: Навчальний посібник для вищих медичних навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації. – К. : Видавничий дім Асканія, 2008. – 366с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е _ло., испр. И доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 4 з іноземної мови

Тема: «Стоматологічні спеціальності»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 282 с. 237 (підр. Голицынский Ю. Б) – граматичний матеріал

Example: These drugs (to take) every day. These drugs are taken every day.

впр. 1-2 с. 17 (мет. рек. Жура В. В.) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр. 3 с. 18 (мет. рек. Жура В. В.)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 283 с. 237 (підр. Голицынский Ю. Б.)

Example: The patient (will be operated/will operate) soon. The patient (will be operated/will operate) soon.

Джерела інформації

Основні:

1. Жура В. В., Охотская В. В. Терапевтическая стоматология: Методические рекомендации по английскому для студентов стоматологических факультетов. – Волгоград: ВМА, 2002. – 42 с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

3. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков: Учебное пособие. – Омск: ОмГМА, 2011. – 193 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков: Учебное пособие. – Омск: ОмГМА, 2011. – 193 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 5 з іноземної мови

Тема: «Будова тіла людини»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 6 с. 47 (підр. Саблук А. Г.) – граматичний матеріал

Example: This is a molar. – Це – корінний зуб.

впр. 1, 2 с. 71 (підр. Саблук А. Г.) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на  перевірку лексичного мінімуму впр. 4-5 с. 72 (підр. Саблук А. Г.)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 11 с. 48 (підр. Саблук А. Г.)

Example: Those are gums. – То – ясна.

Джерела інформації

Основні:

1. Саблук А.Г., Левандовська Л.В. English for medical Students. – Київ, 2012. – 576 с.

2. Верба Л. Г., Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник : Мова англ., укр. – Київ: ТОВ «ВП Догос-М», 2011. – 352 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 6 з іноземної мови

Тема: «Анатомія голови»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 7 c. 47 (підр. Саблук А. Г.) – граматичний матеріал

Example: Is this a pen? – Це ручка?

впр. 11 с. 68

Example: Do you work at the polyclinic? – Ви працюєте в поліклиниці?

впр. 1-2 с. 118 (підр. Знаменська І. В.) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на  перевірку лексичного мінімуму 

впр. 4 с.119 (підр. Знаменська І. В.)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму 

впр. 13 с. 56 (підр. Саблук А. Г.)

Example: Is this a canine or a premolar? – Це різець чи малий корінний зуб?

Джерела інформації

Основні:

1. Знаменська І. В., Пісоцька О. О., Костенко В. Г. Англійська мова для фахівців у галузі медицини. Частина І. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2010. – С. 267

2. Саблук А.Г., Левандовська Л.В. English for medical Students. – Київ, 2012. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 7 з іноземної мови

Тема: «Анатомія голови»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 7 с. 120 (підр. Знаменська І. В.)

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на  перевірку лексичного мінімуму впр.8 с. 120 (підр. Знаменська І. В.)

Джерела інформації

Основні:

1. Знаменська І. В., Пісоцька О. О., Костенко В. Г. Англійська мова для фахівців у галузі медицини. Частина І. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2010. – С. 267

2. Тексти для перекладу.

3. Словник.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 8 з іноземної мови

Тема: «Ротова порожнина»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 310 с. 257 (підр. Голицынский Ю. Б.) – граматичний матеріал

Example: We didn’t know where the doctor had gone out. – Ми не знали, куди пішов лікар.

впр. 1 (методична розробка кафедри) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр. 2 (методична розробка кафедри)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 313 с. 259 (підр. Голицынский Ю. Б.)

Example: The doctor asked me whether I (took / takes) the drugs every day.

Джерела інформації

Основні:

1. Методична розробка кафедри з теми «Ротова порожнина»

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

3. Юдіна Є. Є., Потяженко Л. В. Підручник англійської мови. – К. : Вища школа, 1994. – 319 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Верба Л. Г., Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник : Мова англ., укр. – Київ: ТОВ «ВП Догос-М», 2011. – 352 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 9 з іноземної мови

Тема: «Анатомія зуба»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 511 с. 411 (підр. Голицынский Ю. Б.) – граматичний матеріал

Example: A student (must/can) study well. A student (must/can) study well.

впр. 3 с. 73 (підр. Аврахова Л. Я.) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр. 4 с. 70 (підр. Аврахова Л. Я.)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 516 с. 414 (підр. Голицынский Ю. Б.)

Example: “Smoking is a very nasty thing”, said the doctor and “you ________ (be to / have to) to get rid of it. “Smoking is a very nasty thing”, said the doctor and “you are to get rid of it.

Джерела інформації

Основні:

1. Аврахова Л. Я., Лавриш Ю. Е. English for Dentists: Навчальний посібник для вищих медичних навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації. – К. : Видавничий дім Асканія, 2008. – 366с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд. испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Кулешова М. В., Петухова О. В. и др. Английский язік: учебное пособие. Томск: СибГМУ, 2011. – 92 с. 

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 10 з іноземної мови

Тема: «Анатомія зуба»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 521 с. 418 (підр. Голицынский Ю. Б.) – граматичний матеріал

Example: …… I take your Atlas for a little while? – May I take your Atlas for a little while?

впр. 5 с. 71 (підр. Аврахова Л. Я.) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на  перевірку лексичного мінімуму впр. 7 с. 75 (підр. Аврахова Л. Я.)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 522 с. 419 (підр. Голицынский Ю. Б.)

Example: The students (can, may, must, need) study hard to be good specialists. The students must study hard to be good specialists.

Джерела інформації

Основні:

1. Аврахова Л. Я., Лавриш Ю. Е. English for Dentists: Навчальний посібник для вищих медичних навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації. – К. : Видавничий дім Асканія, 2008. – 366с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд. испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Кулешова М. В., Петухова О. В. и др. Английский язык: учебное пособие. Томск: СибГМУ, 2011. – 92 с. 

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 11 з іноземної мови

Тема: «Типи зубів»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 18 с. 76 (підр. Павліченко О. М.)– граматичний матеріал

Example: Who ….. they (to take) the temperature? Who have they taken the temperature?

впр. 1-2 с. 16 (пос. Бекишева Е. В.) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр. 3 с. 17 (пос. Бекишева Е. В.)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 2 с. 114 (підр. Павліченко О. М.)

Example: Ella _______ (to type) six letters by lunchtime yesterday. Ella had typed six letters by lunchtime yesterday.

Джерела інформації

Основні:

1. Аврахова Л. Я., Лавриш Ю. Е. English for Dentists: Навчальний посібник для вищих медичних навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації. – К. : Видавничий дім Асканія, 2008. – 366с.

2. Бекшиева Е. В., Барбашева С. С. English for Dentists: Учебно-методическое пособие по английскому язику для студентов стоматологического факультета. – Самара : Издательство «Кристен-Волга», 2016. – 184 с.

3. Павліченко О. М. Англійська мова. Граматичний практикум. ІІІ рівень – Х. : Ранок, 2011. – 320 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 12 з іноземної мови

Тема: «Типи зубів»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 9 с. 145 (підр. Павліченко О. М.)– граматичний матеріал

Example: Mike _________(to prepare) all the findings of the analyses by the end of his working day tomorrow. Mike will have prepared all the findings of the analyses by the end of his working day tomorrow.

впр. 1-2 с. 21 (пос. Бекишева Е. В.) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на  перевірку лексичного мінімуму впр. 3 с. 21 (пос. Бекишева Е. В.)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 10 с. 146 (підр. Павліченко О. М.)

Examples: We shall have played two games of cricket by 6 o’clock tomorrow. We shall not (shan’t) have played two games of cricket by 6 o’clock tomorrow. Shall we have played two games of cricket by 6 o’clock tomorrow?

Зміст навчання відповідно до цілей.

Джерела інформації

Основні:

1. Аврахова Л. Я., Лавриш Ю. Е. English for Dentists: Навчальний посібник для вищих медичних навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації. – К. : Видавничий дім Асканія, 2008. – 366с.

2. Бекшиева Е. В., Барбашева С. С. English for Dentists: Учебно-методическое пособие по английскому язику для студентов стоматологического факультета. – Самара : Издательство «Кристен-Волга», 2016. – 184 с.

3. Павліченко О. М. Англійська мова. Граматичний практикум. ІІІ рівень – Х. : Ранок, 2011. – 320 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Кулешова М. В., Петухова О. В. и др. Английский язык: учебное пособие. Томск: СибГМУ, 2011. – 92 с. 

 

 

 

ІІ семестр

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 1 з іноземної мови

Тема: «Огляд ротової порожнини»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 92 с. 66 (пос. Ходаков Р. В.) – граматичний матеріал

Example: examining – to examine – оглядаючий, оглядаючи

впр. 93 с. 66

Example: The doctor examining the patient is very experienced. – Лікар, оглядаючий пацієнта, дуже досвідчений.

впр. 3 с. 112, 4 с. 113 (підр. Аврахова Л. Я.) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на  перевірку лексичного мінімуму впр. 4 с. 115 (підр. Аврахова Л. Я.)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 94 с. 67 (пос. Ходаков Р. В.)

Example: 

1

2

3

4

5

All the people

The experiment

The apparatus

The young man

Students

a

 

b

c

 

d

e

helping the professor in his experiments

living in this hostel

being carried out now in the laboratory 

taking books from the library

standing on the table in the corner 

of the laboratory

f

g

h

i

j

are students.

is quite new.

studies at our faculty.

is absolutely secret.

must return them in time.

впр. 12 с. 77 (пос. Одеса)

Example: a dying patient – вмираючий пацієнт

Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету.  Одеса, 2014. – 236 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

3. Аврахова Л. Я., Лавриш Ю. Е. English for Dentists: Навчальний посібник для вищих медичних навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації. – К. : Видавничий дім Асканія, 2008. – 366с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд. испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 2 з іноземної мови

Тема: «Гігієна ротової порожнини»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 89 с. 63 (пос. Ходаков Р.В.) – граматичний матеріал

Example: The operated on patient is asleep now. – Прооперований зараз пацієнт спить.

впр. 90 с. 64

 Example: 

1

The label

 

a

served by blood cells

 

h

belong to alkaloids.

2

One of the most

 important functions

 

b

stuck on this bottle

 

i

is quite reasonable.

 

3

The interest

 

c

found in citrus plants

 

j

gave relief. 

 

4

Medicines

 

d

known as caffeine, morphine, nicotine

 

k

are called citric acids.

 

5

The components

e

produced by  Pharmaceutical factories

 

l

is the ingestion of foreign particles.

 

6

The healing ointment

 

 

f

shown by people for vitamins

 

m

are derived from natural substances.

 

7

Organic acids

g

rubbed in every three hours

 

n

indicated a drug for external use.

впр. 2 с.100, 1 с. 103 (підр. Аврахова Л. Я.) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на  перевірку лексичного мінімуму впр.3 с. 103, 8 с. 104 (підр. Аврахова Л. Я.)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 96 с. 68 (пос. Ходаков Р.В.)

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету.  Одеса, 2014. – 236 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

3. Аврахова Л. Я., Лавриш Ю. Е. English for Dentists: Навчальний посібник для вищих медичних навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації. – К. : Видавничий дім Асканія, 2008. – 366с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд. испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 3

Тема: «Вітаміни та мінерали»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 282 с. 241 (Голицынский Ю.Б.) – граматичний матеріал

Example: These drugs (to take) every day. These drugs are taken every day.

впр. 283 с. 241

Example: The patient (will be operated/will operate) soon. The patient (will be operated/will operate) soon.

впр. 1 с. 284 (пос. Одеса)– лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр.2, 3 с. 284-285 (пос. Одеса)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 289 с. 241 (підр. Голицынский Ю. Б.)

Example: Mother waters the houseplants in the evening. – The houseplants are watered in the evening by Mother.

Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету.  Одеса, 2014. – 236 с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. И доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

3. Аврахова Л. Я. Англійська мова для студентів-медиків: підручник / Л. Я. Аврахова, И. О. Паламаренко, Т. В. Яхно; за ред. Л. Я. Аврахової. – 4-е вид., виправл. – К. : ВСВ «Медицина», 2015. – 448 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 4 з іноземної мови

Тема: «Стоматологічна анестезія»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 1 с. 242 (підр. Аврахова Л. Я.), впр. 1-4 (методична розробка) – лексичний матеріал

впр. 2 (методична розробка) 

Example: 

1. loss of sensation

a) слизова оболонка

2. to reduce anxiety

b) повний фізичний огляд

3. mucous membranes

c) зняття швів

4. used solution  

d) стоматологічне лікування 

5. complete physical examination

e) зняття тривоги та страху

6. herbal supplements

f) втрата чутливості

впр. 3 (методична розробка) 

Example: 

1. anaesthesia

a)  having deficient psychological or physical sensation, weakened in or deprived of the power of feeling or moving, insensible

2. unconscious

b) a liquid mixture in which the minor component is uniformly distributed within the major component

впр. 4 (методична розробка) 

Example: 

Dentists usually administer general anesthesia if you cannot control your anxiety, or for young children or people with disabilities. – Лікарі-стоматологи зазвичай призначають загальну анестезію, якщо ви не можете контролювати занепокоєність або для дітей чи людей з вадами.

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр. 1-3 Post-Text Assignment (методична розробка) – лексичний матеріал

впр. 1 (методична розробка) 

Example: 

Anaesthesia is defined as the loss of bodily sensation without loss of consciousness. F

впр. 2 (методична розробка) 

Example: 

Medications used ______ to treat ___ (treatment, to treat, treating) dental discomfort are most likely to be delivered using the following methods: 1) oral, 2) creams, gels or ointments; 3) skin patch, 4) suppository, 5) intravenous, 6) subcutaneous, 7) intramuscular.

впр. 3 (методична розробка) 

Commonly administered at the dentist's office, local anesthesia _________ just a small area of the body. Commonly administered at the dentist's office, local anesthesia ___numbs______ just a small area of the body.

Джерела інформації

Основні:

1. Аврахова Л. Я., Лавриш Ю. Е. English for Dentists: Навчальний посібник для вищих медичних навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації. – К. : Видавничий дім Асканія, 2008. – 366с.

2. Методична розробка

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд. испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 5 з іноземної мови

Тема: «Реставрація зубів»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 15 с. 43 (підр. Павліченко О. М.) – граматичний матеріал

Example: I am sure he (will win / is winning) this competition. I am sure he (will win / is winning) this competition.

методична розробка – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 16 с. 43 (підр. Павліченко О. М.)

Example: Don’t be late. The football match _____ (to start) at 6 tomorrow. Don’t be late. The football match starts at 6 tomorrow

Джерела інформації

Основні:

1. Аврахова Л. Я., Лавриш Ю. Е. English for Dentists: Навчальний посібник для вищих медичних навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації. – К. : Видавничий дім Асканія, 2008. – 366с.

2. Методична розробка

3. Павліченко О. М. Англійська мова. Граматичний практикум. ІІІ рівень – Х. : Ранок, 2011. – 320 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 6 з іноземної мови

Тема: «Реставрація зубів»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 17 с. 44 (підр. Павліченко О. М.) – граматичний матеріал

Example: I have a bad toothache. I ________ (to go) to the dentist. I have a bad toothache. I am going to the dentist.

методична розробка – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму методична розробка

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 17 с. 44 (підр. Павліченко О. М.)

Example: I have a bad toothache. I ________ (to go) to the dentist. I have a bad toothache. I am going to the dentist.

Зміст навчання відповідно до цілей.

Джерела інформації

Основні:

1. Аврахова Л. Я., Лавриш Ю. Е. English for Dentists: Навчальний посібник для вищих медичних навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації. – К. : Видавничий дім Асканія, 2008. – 366с.

2. Методична розробка

3. Павліченко О. М. Англійська мова. Граматичний практикум. ІІІ рівень – Х. : Ранок, 2011. – 320 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 7

Тема: «Пломби»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 3 с. 47 (підр. Павліченко О. М.) – граматичний матеріал

Example: I am sure he (will win / is winning) this competition. I am sure he (will win / is winning) this competition.

лексичний матеріал впр. 1-3 (методична розробка)

впр. 2 (методична розробка) 

Example: 

1. захищати зуб

a) temporary measure

2. збережена життєдіяльність

b) filling procedure

3. тимчасова дія

c) protect the tooth

впр. 3 (методична розробка) 

Dentists usually administer general anesthesia if you cannot control your anxiety, or for young children or people with disabilities. – Лікарі-стоматологи зазвичай призначають загальну анестезію, якщо ви не можете контролювати занепокоєність або для дітей чи людей з вадами.

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр. 1,2 Post-Text Assignment (методична розробка)

впр. 1 (методична розробка) 

Example:

1. A permanent filling cannot be inserted directly into a ……. cavity.

a) responsible

2. A plastic filling can be packed in when soft but cannot possibly …. when hard.

b) slow-setting

3. It is too soft and ……. to use a foundation for a permanent filling in one visit.

c) carious

впр. 2 (методична розробка) 

Example:

Pre-constructed restorations are gold inlays and crowns.  T

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму 

впр. 3 с. 47 (підр. Павліченко О. М.) 

Example: I am sure he (will win / is winning) this competition. I am sure he (will win / is winning) this competition.

Джерела інформації

Основні:

1. Методична розробка.

2. Павліченко О. М. Англійська мова. Граматичний практикум. ІІІ рівень – Х. : Ранок, 2011. – 320 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 8

Тема: «Коронки»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 409 с. 339 (підр. Голицынский Ю. Б.) – граматичний матеріал

Example: Why do you avoid (to speak) to me? Why do you avoid speaking to me?

методична розробка – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму 

Методична розробка

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму 

впр. 410 с. 334 (підр. Голицынский Ю. Б.)

Джерела інформації

Основні:

1. Методична розробка.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд. испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 9

Тема: «Зубні протези»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 4 с. 398 (підр. Саблук А. Г.) – граматичний матеріал, методична розробка – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму 

Методична розробка

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму

впр. 4 с. 398 (підр. Саблук А. Г.) 

Зміст навчання відповідно до цілей.

Джерела інформації

Основні:

1. Саблук А.Г., Левандовська Л.В. English for medical Students. – Київ, 2012. – 576 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд. испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 10

Тема: «Лікування каналів кореня зубів»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 465 с. 378 (під. Голицынский Ю. Б.) – граматичний матеріал

Example: We heard that a car stopped outside the door. – A car was heard to stop outside the door.

впр. 2, 3 с. 43 (пос. Жура В. В.) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр. 4 с. 43, 5-7 с. 44 (пос. Жура В. В.)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 467 с. 379 (підр. Голицынский Ю. Б.)

Example: It appeared that they had lost the way. – They appeared to have lost the way.

Зміст навчання відповідно до цілей.

Джерела інформації

Основні:

1. Жура В. В., Охотская В. В. Терапевтическая стоматология: Методические рекомендации по английскому для студентов стоматологических факультетов. – Волгоград: ВМА, 2002. – 42 с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд. испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 11

Тема: «Видалення зубів»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 432 с. 352 (під. Голицынский Ю. Б.) – граматичний матеріал,

– лексичний матеріал впр. 1-2 (методична розробка)

впр. 2 (методична розробка)

Example:

tooth extraction – видалення зубу

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр. 1-2 Post-Text Assignment (методична розробка)

впр. 1 (методична розробка)

Example:

Tooth extraction is the removal of a tooth from its socket in the bone. T

впр. 2 (методична розробка)

Example:

1. tooth socket

a) instrument for grasping, holding firmly, or exerting traction upon, bodies which it would be inconvenient or impracticable to seize with the fingers, especially one for delicate operations, as those of surgeons, dentists

 

2. cyst

b) induced sleep; induced absence of feeling analgesia, insentience, numbness, stupor, unconsciousness

3. forceps

c) rot through the action of bacteria and fungi

 виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 434 с. 354 (підр. Голицынский Ю. Б.)

Example: I expect that she will send me a letter. I expect her to send me a letter.

Зміст навчання відповідно до цілей.

Джерела інформації

Основні:

1. Методична розробка з теми

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд. испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

3. Fragikos D. Oral surgery. – New York, Springer Berlin Heidelberg. – 370 p.

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

денної форми навчання

з «Іноземної мови»

 

Методичні рекомендації з підготовки до роботи на практичному занятті № 1 з іноземної мови

 

Тема: «Родина. Моя біографія»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 1, 2, 3, 4 с. 3-4 (підр. Кулешова М.В) – фонетичне опрацювання слів та вправи на засвоєння лексики; текст “About myself” 3-4 с. 7 (підр. Пастернак М.С) – граматичний матеріал – аналіз будови речень.

5. Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр. 1В с. 12-13 (підр. Марковіної І.Ю.)

Джерела інформації

Основні:

1. Английский язык: учебное пособие / М. В. Кулешова, О. В.Петухова, О. В. Саликаева, О. Г. Стародубцева, Н. А. Стасюк, Т. К. Таушканова – Томск: СибГМУ, 2011. – 92 с. – С. 3-4

2. Пособие по английскому языку для фармацевтических училищ /Под редакцией М.С. Пастернак. – М.: АНМИ, 2004. –  284 с

Додаткові:

1. Марковина И.Ю., Громова Г.Е. Английский язык : Грамматический практикум для фармацевтов. – М. – 2003. – 297с.  

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки до роботи на практичному занятті № 2 з іноземної мови

Тема: «Мій робочий день»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 5, 6 с. 4-5, текст 9 (підручник Кулешової М.Б)– лексичний матеріал; впр. В с. 14-15 (підр. Марковіної І.Ю.) – граматичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

текст 9, с. 5-6 (підр. Кулешова М.В.)

- виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр. 162 с. 132 (підр. Голіцинський Ю.)

Джерела інформації

Основні:

1. Английский язык: учебное пособие / М. В. Кулешова, О. В.Петухова, О. В. Саликаева, О. Г. Стародубцева, Н. А. Стасюк, Т. К. Таушканова – Томск: СибГМУ, 2011. – 92 с. – С. 3-4

2. Марковина И.Ю., Громова Г.Е. Английский язык : Грамматический практикум для фармацевтов. – М. – 2003. – 297с.

Додаткові:

1. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки до роботи на практичному занятті № 3 з іноземної мови

 

Тема: «НФаУ»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 1-4, 5 с. 51 (підр. Г. Г. Єрьомкіної) – лексичний матеріал; впр. 87, 88 с. 71 (підр. Голицінского Ю.)   – граматичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на закріплення лексичного мінімуму до теми

впр. 5, 7, 8 с. 52 (підр. Г. Г. Єрьомкіної)

виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр. 92, 93 с. 74 (підр. Голицінский Ю.)

Джерела інформації

Основні:

1. Англійська мова : навч. посібник / Г. Г. Єрьомкіна, А. П. Некрасова, Є. Г. Кривда [та ін.]. — Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2009. — 164 с.

2. . Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

Додаткові:

1. Саблук А. Г., Левандовська Л. В. English for medical Students. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 576 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки до роботи на практичному занятті № 4 з іноземної мови

Тема: «Навчання в університеті»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 1-3, 5 с. 47 (підр. Г. Г. Єрьомкіної) – лексичний матеріал, впр. 160 с. 130 (підр. Голіцинського Ю.) – граматичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

 виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр. 9, 11 с. 49 (підр. Г. Г. Єрьомкіної)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 161 с. 131 (підр. Голіцинського Ю.)

Джерела інформації

Основні:

1. Англійська мова : навч. посібник / Г. Г. Єрьомкіна, А. П. Некрасова, Є. Г. Кривда [та ін.]. — Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2009. — 164 с.

2. . Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки до роботи практичному занятті № 5 з іноземної мови

 

Тема: «Моя спеціальність»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 7-9 с. 17 (підр. Кулішова М.В.) – лексичний матеріал, 162, 164 с. 132-133 (підр. Голіцинського Ю.) – граматичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр. 11-12 с. 18-19 (підр. Кулішова М.В.)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 182 с. 149 (підр. Голіцинського Ю.)

Джерела інформації

Основні:

1. Кулешова М. В., Петухова О. В. и др. Английский язык: учебное пособие. – Томск: СмбГМУ, 2011. – 92 с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

 

 

Методичні рекомендації з підготовки до роботи на практичному занятті № 6 з іноземної мови

Тема: «Моє місто»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 1-5  с. 50-51 (підр. Headway. Pre-intermediate) – лексичний матеріал, впр. 96 с. 77, 100 с. 81 (підр. Голіцинського Ю.)

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр. 3, 4 с. 108  (Headway. Pre-intermediate)

- виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр. 104, 105 с. 84-85 (підр. Голіцинського Ю.)

Джерела інформації

Основні:

1. New Headway. Pre-Intermediate. Student’s book / John and Liz Soars. – OUP. – 160 c.

2. Смірнова Л.С., Шилова О.С. Посібник з англ. мови для стом. вузів та ф-в. – М.: ВШ., 1968. – С. 37-38

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

Додаткові:

1. Словник.

2. Кулешова М. В., Петухова О. В. и др. Английский язык: учебное пособие. – Томск: СмбГМУ, 2011. – 92 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки до роботи на практичному занятті № 7 з іноземної мови

 

Тема: «Аптека»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 1-4 с. 54 (підр. Єрьомкіної Г.Г) – лексичний матеріал, впр. 226, 227 с. 187 (Голіцинського Ю.)

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на закріплення лексичного матеріалу

впр. 5-7 с. 55 (підр. Єрьомкіної Г.Г)

виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр. 230 с. 189-190 (підр. Голіцинського Ю.)

Джерела інформації

Основні:

1. Англійська мова : навч. посібник / Г. Г. Єрьомкіна, А. П. Некрасова, Є. Г. Кривда [та ін.]. — Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2009. — 164 с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

Додаткові:

1. Словник.

2. English for medical students / Посіб. з англ. мови для студ. 1-го курсу. – Одеса. – 2014. – 322 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки до роботи на практичному занятті № 8 з іноземної мови

 

Тема: «Хімічні елементи. Хімічні реакції»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 4, 6-8 с. 47-50 (підр. Пастернак М.С) – лексичний мінімум, впр. 488 с. 379, впр. 491 с. 399, впр. 498 с.403 (підр. Голіцинського Ю.)

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

вправи на закріплення лексичного матеріалу 

впр. 5, 9 с. 48-49 (підр. Пастернак М.С)

виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу

впр. 505, 506  с. 407-408 (підр. Голіцинського Ю.)

Джерела інформації

Основні:

1. Пособие по английскому языку для фармацевтических училищ / Под редакцией М.С. Пастернака. – М.: АНМИ, 2004. –  284 с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Büchler M., Jaehnig K. English for Pharmaceutical Industry.

 

Методичні рекомендації з підготовки до роботи на практичному занятті № 9 з іноземної мови

 

Тема: «Хімічні елементи. Хімічні реакції»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 10-12 с. 50 (підр. Пастернак М.С) – лексичний мінімум, впр. 490 с. 398; впр. 494 с. 401; впр. 507 с. 409 (підр. Голіцинського Ю.)

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

вправи на закріплення лексичного матеріалу 

впр. 14, 15 с. 54-55 (підр. Пастернак М.С)

вправи на закріплення граматичного матеріалу

впр. 510 с. 411 (підр. Голіцинського Ю.)

Джерела інформації

Основні:

1. Пособие по английскому языку для фармацевтических училищ /Под редакцией М.С. Пастернака. – М.: АНМИ, 2004. –  284 с

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Büchler M., Jaehnig K. English for Pharmaceutical Industry.

 

Методичні рекомендації з підготовки до роботи на практичному занятті № 10 з іноземної мови

 

Тема: «Нітроген»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 3-4 с. 84-85 (підр. Пастернак М.С) – лексичний мінімум, впр. 223 с. 185; впр. 226 с. 187; (підр. Голіцинського Ю.)

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

вправи на закріплення лексичного матеріалу 

впр. 5, 6 с. 85 (підр. Пастернак М.С)

вправи на закріплення граматичного матеріалу

впр. 224 с. 185, впр. 227 с.187 (підр. Голіцинського Ю.)

Джерела інформації

Основні:

1. Пособие по английскому языку для фармацевтических училищ /Под редакцией М.С. Пастернака. – М.: АНМИ, 2004. –  284 с

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Büchler M., Jaehnig K. English for Pharmaceutical Industry.

 

Методичні рекомендації з підготовки до роботи на практичному занятті № 11 з іноземної мови

 

Тема: «Фізичні та хімічні властивості та перетворення»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 3-6 с. 57-58 (підр. Єрьомкіної Г.Г) – лексичний мінімум, впр. 295 с. 246; (підр. Голіцинського Ю.)

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

вправи на закріплення лексичного матеріалу 

впр. 7,8 с. 58 (підр. Єрьомкіної Г.Г)

вправи на закріплення граматичного матеріалу

впр. 8-9 с. 82 (підр. Єрьомкіної Г.Г)

Джерела інформації

Основні:

1. Англійська мова : навч. посібник / Г. Г. Єрьомкіна, А. П. Некрасова, Є. Г. Кривда [та ін.]. — Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2009. — 164 с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Büchler M., Jaehnig K. English for Pharmaceutical Industry.

 

Методичні рекомендації з підготовки до роботи на практичному занятті № 12 з іноземної мови

 

Тема: «Україна. Моя країна»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

 впр. 1-6 с. 9-11 (підр. Одеського мед. ун-ту.) – лексичний мінімум, впр. 10 с. 12; впр.11а) с.19-20; впр.14 с.61 (підр. Одеського мед. ун-ту.)

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

вправи на закріплення лексичного матеріалу 

впр. 7-8 с. 11 (підр. Одеського мед. ун-ту.)

вправи на закріплення граматичного матеріалу

впр. 11b) с. 20; впр. 9 с.12; впр. 14 с.147  (підр. Одеського мед. ун-ту.)

Джерела інформації

Основні:

1. English for medical students / Посіб. з англ. мови для студ. 1-го курсу. – Одеса. – 2014. – 322 с.

2. Юдіна Є. Є., Потяженко Л. В. Підручник англійської мови. – К. : Вища школа, 1994. – 319 с.

Додаткові:

1. Саблук А. Г., Левандовська Л.В. Англійська мова для студентів-медиків. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 576 с.

2. Словник.

 

Методичні рекомендації з підготовки до роботи на практичному занятті № 13 з іноземної мови

 

Тема: «Велика Британія.»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 1-5 с. 15-17; впр.(підр. Одеського мед. ун-ту.) – лексичний мінімум, впр. 11, 12 с. 13; впр.10 с.126; впр.12 с.127 (підр. Одеського мед. ун-ту.) - граматика

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

вправи на закріплення лексичного матеріалу 

впр. 6-8 с. 17-18 (підр. Одеського мед. ун-ту.)

вправи на закріплення граматичного матеріалу

впр. 11 с. 127; впр. 14 с.127 (підр. Одеського мед. ун-ту.)

Джерела інформації

Основні:

1. English for medical students / Посіб. з англ. мови для студ. 1-го курсу. – Одеса. – 2014. – 322 с.

2. Аврахова Л. Я. Англійська мова для стулентів-медиків: Посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації: К. : ЗАТ «Атлант ЮЕмСі», 2003. – 329 с.

Додаткові:

1. Саблук А. Г., Левандовська Л.В. Англійська мова для студентів-медиків. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 576 с.

2. Словник.

 

Методичні рекомендації з підготовки до роботи на практичному занятті № 14 з іноземної мови

 

Тема: «Готель»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 5-12 с. 118-119 (підр. Exam Activator) – лексичний мінімум; впр. 1 с. 192 (підр. Одеського мед. ун-ту) граматичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

 вправи на закріплення лексичного матеріалу 

впр. 2, 3 с. 122 (підр. Exam Activator)

вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр. 2 с. 193, впр. 12 с. 198 (підр. Одеського мед. ун-ту)

Джерела інформації

Основні:

1. Hastings B. Exam Activator. – Pearson. Longman. – 2010. – 230 p.

2. English for medical students / Посіб. з англ. мови для студ. 1-го курсу. – Одеса. – 2014. – 322 с.

3. Голіцинський Ю. Б. Граматика: Збірник вправ. – 7-ме вид., випр. та доп. – СПб. : КАРО, 2011. – 576 с.

Додаткові:

1. Словник.

2. Büchler M., Jaehnig K. English for Pharmaceutical Industry.

 

Методичні рекомендації з підготовки до роботи на практичному занятті № 15 з іноземної мови

 

Тема: «Кислоти та основи. Вода.»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 1-4, 7, 8 с. 60 (підр. Єрьомкіної Г.Г) – лексичний мінімум; впр. 13, 14 с. 198-199 (підр. Одеського мед. ун-ту) , впр. 10 с. 118 (підр. Єрьомкіної Г.Г)– граматичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

вправи на закріплення лексичного матеріалу 

впр. 5, 6, 14 с. 61 (підр. Єрьомкіної Г.Г)

вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр. 8-9 с. 111 (підр. Єрьомкіної Г.Г)

Джерела інформації

Основні:

1. English for medical students / Посіб. з англ. мови для студ. 1-го курсу. – Одеса. – 2014. – 322 с.

2. Англійська мова : навч. посібник / Г. Г. Єрьомкіна, А. П. Некрасова, Є. Г. Кривда [та ін.]. — Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2009. — 164 с.

Додаткові:

1. Голіцинський Ю. Б. Граматика: Збірник вправ. – 7-ме вид., випр. та доп. – СПб. : КАРО, 2011. – 576 с.

2. Словник.

2. Büchler M., Jaehnig K. English for Pharmaceutical Industry.

 

Методичні рекомендації з підготовки до роботи на практичному занятті № 16 з іноземної мови

 

Тема: «Кислоти та основи. Вода.»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 12 с. 61-62 (підр. Єрьомкіної Г.Г) – лексичний мінімум; впр. 9 с. 67; впр. 11-12 с. 78  (підр. Єрьомкіної Г.Г)– граматичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

вправи на закріплення лексичного матеріалу 

впр. 13, 15 с. 61-62 (підр. Єрьомкіної Г.Г)

вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр. 13 с. 89; впр. 12 с. 89 (підр. Єрьомкіної Г.Г)

Джерела інформації

Основні:

1. English for medical students / Посіб. з англ. мови для студ. 1-го курсу. – Одеса. – 2014. – 322 с.

2. Англійська мова : навч. посібник / Г. Г. Єрьомкіна, А. П. Некрасова, Є. Г. Кривда [та ін.]. — Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2009. — 164 с.

Додаткові:

1. Голіцинський Ю. Б. Граматика: Збірник вправ. – 7-ме вид., випр. та доп. – СПб. : КАРО, 2011. – 576 с.

2. Словник.

3. Büchler M., Jaehnig K. English for Pharmaceutical Industry.

 

Методичні рекомендації з підготовки до роботи на практичному занятті № 17 з іноземної мови

 

Тема: «Протеїни, вуглеводи та жири»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 1-7 с. 76; впр. 14 с. 78 (підр. Єрьомкіної Г.Г) – лексичний мінімум; впр. 12, 13 с. 77 (підр. Одеського мед. ун-ту) – граматичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

вправи на закріплення лексичного матеріалу 

впр. 1-4 с. 78-79 (підр. Єрьомкіної Г.Г)

вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр. 11 с. 227 (підр. Одеського мед. ун-ту)

Джерела інформації

Основні:

1. English for medical students / Посіб. з англ. мови для студ. 1-го курсу. – Одеса. – 2014. – 322 с.

2. Англійська мова : навч. посібник / Г. Г. Єрьомкіна, А. П. Некрасова, Є. Г. Кривда [та ін.]. — Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2009. — 164 с.

Додаткові:

1. Голіцинський Ю. Б. Граматика: Збірник вправ. – 7-ме вид., випр. та доп. – СПб. : КАРО, 2011. – 576 с.

2. Словник.

3. Büchler M., Jaehnig K. English for Pharmaceutical Industry.

 

Методичні рекомендації з підготовки до роботи на практичному занятті № 18 з іноземної мови

 

Тема: «Протеїни, вуглеводи та жири»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 1-5 с. 81 (підр. Єрьомкіної Г.Г) – лексичний мінімум; впр. 13 с. 228 (підр. Одеського мед. ун-ту) – граматичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

вправи на закріплення лексичного матеріалу 

впр. 6-7 с. 81-82 (підр. Єрьомкіної Г.Г)

вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр. 12 с. 228, впр. 1 с. 261 (підр. Одеського мед. ун-ту)

Джерела інформації

Основні:

1. English for medical students / Посіб. з англ. мови для студ. 1-го курсу. – Одеса. – 2014. – 322 с.

2. Англійська мова : навч. посібник / Г. Г. Єрьомкіна, А. П. Некрасова, Є. Г. Кривда [та ін.]. — Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2009. — 164 с.

Додаткові:

1. Голіцинський Ю. Б. Граматика: Збірник вправ. – 7-ме вид., випр. та доп. – СПб. : КАРО, 2011. – 576 с.

2. Словник.

3. Büchler M., Jaehnig K. English for Pharmaceutical Industry.

 

Методичні рекомендації з підготовки до роботи на практичному занятті № 19 з іноземної мови

 

Тема: «Причини та наслідки алкоголізму»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

читання та переклад статті, створення вокабуляру з теми (https://www.native-english.ru/topics/drinking-alcoholism) – лексичний мінімум; впр. 17В, с. 74-75, впр. 19В с. 78-80 (підр. Марковиной І.Ю.) – граматичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

вправи на закріплення лексичного матеріалу 

Складання анотації до стітті (https://www.native-english.ru/topics/drinking-alcoholism)

вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр. 18В с. 76-77, впр. 20В с. 81-81 (підр. Марковиной І.Ю.)

Джерела інформації

Основні:

1. English for medical students / Посіб. з англ. мови для студ. 1-го курсу. – Одеса. – 2014. – 322 с.

2. Марковина И.Ю., Громова Г.Е. Английский язык : Грамматический практикум для фармацевтов. – М. – 2003. – 297с.

3. https://www.native-english.ru/topics/drinking-alcoholism

Додаткові:

1. Голіцинський Ю. Б. Граматика: Збірник вправ. – 7-ме вид., випр. та доп. – СПб. : КАРО, 2011. – 576 с.

2. Словник.

 

Методичні рекомендації з підготовки до роботи на практичному занятті № 20 з іноземної мови

 

Тема: «Хімія та харчування»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 1-7 с. 316-318 (підр. Одеського мед. ун-ту) – лексичний мінімум; впр. 14-15 с. 78 (підр. Одеського мед. ун-ту) – граматичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

вправи на закріплення лексичного матеріалу 

впр. 8-10 с. 318, впр. 12-13 с. 319-320 (підр. Одеського мед. ун-ту)

вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр. 16 с. 78 (підр. Одеського мед. ун-ту)

Джерела інформації

Основні:

1. English for medical students / Посіб. з англ. мови для студ. 1-го курсу. – Одеса. – 2014. – 322 с.

2. Голіцинський Ю. Б. Граматика: Збірник вправ. – 7-ме вид., випр. та доп. – СПб. : КАРО, 2011. – 576 с.

3. Англійська мова : навч. посібник / Г. Г. Єрьомкіна, А. П. Некрасова, Є. Г. Кривда [та ін.]. — Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2009. — 164 с.

Додаткові:

1. Англійська мова : навч. посібник / Г. Г. Єрьомкіна, А. П. Некрасова, Є. Г. Кривда [та ін.]. — Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2009. — 164 с.

2. Словник.

 

Методичні рекомендації з підготовки до роботи на практичному занятті № 21 з іноземної мови

 

Тема: «Алергія. Причини алергії.»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 1-3 с. 127-128 (підр. Одеського мед. ун-ту) – лексичний мінімум; впр. 22В (1-7) с. 87-89 (підр. Марковіної І.Ю,) – граматичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

вправи на закріплення лексичного матеріалу 

впр. 4, 5 с. 128 (підр. Одеського мед. ун-ту)

вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр. 22В (8-17) с. 87-89 (підр. Марковіної І.Ю,)

Джерела інформації

Основні:

1. English for medical students / Посіб. з англ. мови для студ. 2-го курсу. – Одеса. – 2014. – 268 с.

2. Марковина И.Ю., Громова Г.Е. Английский язык : Грамматический практикум для фармацевтов. – М. – 2003. – 297с.

Додаткові:

1. Голіцинський Ю. Б. Граматика: Збірник вправ. – 7-ме вид., випр. та доп. – СПб. : КАРО, 2011. – 576 с.

2. Словник.

 

Методичні рекомендації з підготовки до роботи на практичному занятті № 22 з іноземної мови

 

Тема: «Алергія. Причини алергії.»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 6 с. 128 (підр. Одеського мед. ун-ту) – лексичний мінімум; впр. 23В (1-8) с. 90-92 (підр. Марковіної І.Ю.) – граматичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

вправи на закріплення лексичного матеріалу 

впр. 10 с. 129-130 (підр. Одеського мед. ун-ту)

вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр. 23В (9-18) с. 90-92 (підр. Марковіної І.Ю.)

Джерела інформації

1. English for medical students / Посіб. з англ. мови для студ. 2-го курсу. – Одеса. – 2014. – 268 с.

2. Марковина И.Ю., Громова Г.Е. Английский язык : Грамматический практикум для фармацевтов. – М. – 2003. – 297с.

Додаткові:

1. Голіцинський Ю. Б. Граматика: Збірник вправ. – 7-ме вид., випр. та доп. – СПб. : КАРО, 2011. – 576 с.

2. Словник.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів І курсу медичного факультету

денної форми навчання

з «Іноземної мови»

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 1 з іноземної мови

Тема: «Я – студент ВМНЗ»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 1, 2 с. 3-4 (навчальний посібник з англ. мови) – лексичний матеріал; впр. 6 с. 11 

Example: She is a very good student. – Вона дуже гарна студентка

(учебное пособие Ходаков Р. В.) – граматичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр.167 с. 132-133 (підр. Голицынский Ю. Б.)

Example: My friend _______ very busy yesterday. My friend _____was__ very busy yesterday.

Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету.  Одеса, 2014. – 236 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во  ОмГМА, 2011. – 193 с.

3. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Учебник английского _лова для мед.вузов / Маслова А.М., Вайнштейн З.И. – М.: Лист Нью, 2002. – 366 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 2 з іноземної мови

Тема: «Я – студент ВМНЗ»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

 впр. 6-7 с. 5 (пос. Одеса) – лексичний матеріал; 

впр. 6, 9 с. 11-12 (учебное пособие Ходаков Р. В.) – граматичний матеріал

Example: Ann will be a surgeon. – Анна буде хірургом. (ex. 6, p. 11)

Example: Last year my friend had an operation on the heart (had – Past Simple, Active Voice). – У минулому році у мого друга була операція на серці.

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр.8 с. 11-12 (учебное пособие Ходаков Р. В.)

Example: Tom (to have) a credit yesterday. Tom had a credit yesterday.

Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету.  Одеса, 2014. – 236 с.

2. Грамматика и лексика английского _лова для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

3. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е _ло., испр. И доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Учебник английского языка для мед.вузов / Маслова А.М., Вайнштейн З.И. – М.: Лист Нью, 2002. – 366 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 3 з іноземної мови

Тема: «ВМНЗ, в якому я навчаюсь»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 1 (методична розробка кафедри) – лексичний матеріал; впр. 10 с. 120 (пос. Одеса), 

впр. 6 с. 28 (Grammar Way) – граматичний матеріал

Example: This is our/ours car. This is our/ours car.

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на закріплення лексичного матеріалу 

впр. 2 (методична розробка кафедри)

виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр.10 с. 121 (пос. Одеса)

Example: The patient _____ (can, may, must) leave the bed as he feels better. The patient ___may__ (can, may, must) leave the bed as he feels better.

Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету.  Одеса, 2014. – 236 с.

2. Jenny Dooley, Virginia Evans Grammar Way with answers. – Part 1. – Express Publishing, 1999. – 276 p.

3. Raymond Murphy English Grammar in Use. A self study reference and practice book for intermediate students of English. – 3d edition. – Cambridge University Press, 2004. – 379 p.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е _ло., испр. И доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 4 з іноземної мови

Тема: «ВМНЗ, в якому я навчаюсь»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 6 (методична розробка кафедри) – лексичний матеріал; 

впр. 82.1 с. 164 (Raymond Murphy) – граматичний матеріал

Example: Steve ___________ to the other guests at the party. Steve introduced himself to the other guests at the party

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на закріплення лексичного матеріалу 

впр. 7 (методична розробка кафедри)

виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр.82.2 с. 165 (Raymond Murphy)

Example: Amy had a great holiday. She enjoyed herself.

Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету.  Одеса, 2014. – 236 с.

2. Jenny Dooley, Virginia Evans Grammar Way with answers. – Part 4. – Express Publishing, 1999. – 276 p.

3. Raymond Murphy English Grammar in Use. A self study reference and practice book for intermediate students of English. – 3d edition. – Cambridge University Press, 2004. – 379 p.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е _ло., испр. И доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 5 з іноземної мови

Тема: «Історія медицини»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 10, с. 6-7 (навчальний пос. Одеса) – граматичний матеріал

Example: (She/Her) always consults (him/his) if she is ill. She always consults him if she is ill.

впр. 10, с. 121 (навчальний пос. Одеса) – граматичний матеріал

Example: The patient _____ (can, may, must) leave the bed as he feels better. The patient ___may__ (can, may, must) leave the bed as he feels better.

впр.1-3 с. 68-69 (підр. Аврахова Л. Я.) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр. 1-3 с. 70-71 (підр. Аврахова Л. Я.)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 13 c. 30 (підр. Grammar Way)

Example: Excuse me, is this pen __A___?

A. yours                          B. you                         C. your

Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету.  Одеса, 2014. – 236 с.

2. Аврахова Л. Я. Англійська мова для студентів-медиків: підручник / Л. Я. Аврахова, И. О. Паламаренко, Т. В. Яхно; за _лов. Л. Я. Аврахової. – 4-е вид., виправл. – К. : ВСВ «Медицина», 2015. – 448 с.

3. Dooley Jenny, Evans Virginia Grammar Way / Jenny Dooley, Virginia Evans. – Part 4. – Express Publishing, 1999. – 276 p.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е _ло., испр. И доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 6 з іноземної мови

Тема: «Історія медицини»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 282 с. 241 (Голицынский Ю.Б.) – граматичний матеріал

Example: These drugs (to take) every day. These drugs are taken every day.

впр. 283 с. 241 (Голицынский Ю.Б.) 

Example: The patient (will be operated/will operate) soon. The patient (will be operated/will operate) soon.

впр. 1 с. 80 (підр. Аврахова Л. Я.) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр. 2 с. 81 (підр. Аврахова Л. Я.)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 289 с. 241 (підр. Голицынский Ю. Б.)

Example: Mother waters the houseplants in the evening. – The houseplants are watered in the evening by Mother.

Джерела інформації

Основні:

1. Аврахова Л. Я. Англійська мова для студентів-медиків: підручник / Л. Я. Аврахова, И. О. Паламаренко, Т. В. Яхно; за _лов. Л. Я. Аврахової. – 4-е вид., виправл. – К. : ВСВ «Медицина», 2015. – 448 с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. И доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 7 з іноземної мови

Тема: «Медичні спеціальності»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 79 с. 57 (пос. Ходаков Р. В.) – граматичний матеріал

Example: A student (must/can) study well. A student (must/can) study well.

впр. 8 с. 5 (пос. Одеса) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр. 8 с. 24 (пос. Одеса)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 521 с. 418 (підр. Голицынский Ю. Б.)

Example: …… I take your Atlas for a little while? – May I take your Atlas for a little while?

Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету.  Одеса, 2014. – 236 с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

3. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков: Учебное пособие. – Омск: ОмГМА, 2011. – 193 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

 

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 8 з іноземної мови

Тема: «Будова тіла людини»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 131 с. 102 (підр. Голицынский Ю. Б.) – граматичний матеріал

Example: large – larger – the largest

впр. 2 с. 71 (підр. Саблук А. Г.) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр. 5 с. 72 (підр. Саблук А.Г.)

 виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 135 с. 104 (підр. Голицынский Ю. Б.)

Example: Is this (good) student in your group? Is this the best student in your group?

Джерела інформації

Основні:

1. Саблук А. Г. English for medical students – Англійська мова для студентів-медиків: підручник / А. Г. Саблук, Л. В. Левандовська. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 576 с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 9 з іноземної мови

Тема: «Будова тіла людини»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 290 с. 242 (підр. Голицынский Ю. Б.) – граматичний матеріал

Example: The doctor gave 3 pills to the patient. – The patient was given 3 pills (by the doctor).

впр. 1, 2 с. 75 (підр. Саблук А. Г.) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на  перевірку лексичного мінімуму впр.3, 4 с. 75 (підр. Саблук А. Г.)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 291 с. 242 (підр. Голицынский Ю. Б.)

Example: You must take these drugs 3 times a day. – These drugs must be taken 3 times a day.

Джерела інформації

Основні:

1. Саблук А. Г. English for medical students – Англійська мова для студентів-медиків: підручник / А. Г. Саблук, Л. В. Левандовська. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 576 с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд. испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 10 з іноземної мови

Тема: «Історія хвороби»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 290 с. 242 (підр. Голицынский Ю. Б.) – граматичний матеріал

Example: The doctor gave 3 pills to the patient. – The patient was given 3 pills (by the doctor).

впр. 1 с. 210 (підр. Аврахова Л. Я.) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на  перевірку лексичного мінімуму впр.2 с. 210 (підр. Аврахова Л. Я.)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 291 с. 242 (підр. Голицынский Ю. Б.)

Example: You must take these drugs 3 times a day. – These drugs must be taken 3 times a day.

Джерела інформації

Основні:

1. Аврахова Л. Я. Англійська мова для студентів-медиків: підручник / Л. Я. Аврахова, И. О. Паламаренко, Т. В. Яхно; за _лов. Л. Я. Аврахової. – 4-е вид., виправл. – К. : ВСВ «Медицина», 2015. – 448 с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд. испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

3. Саблук А. Г. English for medical students – Англійська мова для студентів-медиків: підручник / А. Г. Саблук, Л. В. Левандовська. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 11 з іноземної мови

Тема: «Історія хвороби»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 132 c. 102 (підр. Голицынский Ю. Б.) – граматичний матеріал

Example: короче shorter

впр. 1 с. 210 (підр. Аврахова Л. Я.) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на  перевірку лексичного мінімуму впр.2 с. 210 (підр. Аврахова Л. Я.)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 137 с. 105 (підр. Голицынский Ю. Б.)

Example: English is __as__ difficult ___as_ German.

Джерела інформації

Основні:

1. Аврахова Л. Я. Англійська мова для студентів-медиків: підручник / Л. Я. Аврахова, И. О. Паламаренко, Т. В. Яхно; за ред. Л. Я. Аврахової. – 4-е вид., виправл. – К. : ВСВ «Медицина», 2015. – 448 с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд. испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

3. Саблук А. Г. English for medical students – Англійська мова для студентів-медиків: підручник / А. Г. Саблук, Л. В. Левандовська. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 12 з іноземної мови

Тема: «Медичне обстеження»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 1, 2 с. 72 (пос. Одеса) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на  перевірку лексичного мінімуму впр. 3, 4 с. 73 (пос. Одеса)

Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету.  Одеса, 2014. – 236 с.

2. Англійська мова для медсестер // English for nurses / David Austin, Tim Crosfield. – К. : Медицина, 2000. – 176 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 13 з іноземної мови

Тема: «Медичне обстеження»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 12 с.60 (пос. Одеса) – граматичний матеріал

Example: true truly

впр. 7 с. 76 (пос. Одеса) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на  перевірку лексичного мінімуму впр.8, 9 с. 76-77 (пос. Одеса)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 13 с. 61 (пос. Одеса)

Example: well – better – the best

Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету.  Одеса, 2014. – 236 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 14 з іноземної мови

Тема: «Лікарня»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 92 с. 66 (пос. Ходаков Р. В.) – граматичний матеріал

Example: examining – to examine – оглядаючий, оглядаючи

впр. 93 с. 66 (пос. Ходаков Р. В.)

Example: The doctor examining the patient is very experienced. – Лікар, оглядаючий пацієнта, дуже досвідчений.

впр. 1 с. 81 (пос. Одеса) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на  перевірку лексичного мінімуму впр.3, 4 с. 81-82 (пос. Одеса)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 94 с. 67 (пос. Ходаков Р. В.)

Example: 

1

2

3

4

5

All the people

The experiment

The apparatus

The young man

Students

a

 

b

c

 

d

e

helping the professor in his experiments

living in this hostel

being carried out now in the laboratory 

taking books from the library

standing on the table in the corner 

of the laboratory

f

g

h

i

j

are students.

is quite new.

studies at our faculty.

is absolutely secret.

must return them in time.

впр. 12 с. 77 (пос. Одеса)

Example: a dying patient – вмираючий пацієнт

Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету.  Одеса, 2014. – 236 с.

2. Англійська мова для медсестер // English for nurses / David Austin, Tim Crosfield. – К. : Медицина, 2000. – 176 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 15 з іноземної мови

Тема: «Лікарня»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 89 с. 63 (пос. Ходаков Р.В.) – граматичний матеріал

Example: The operated on patient is asleep now. – Прооперований зараз пацієнт спить.

впр. 90 с. 64 (пос. Ходаков Р.В.)

Example: 

1

The label

 

a

served by blood cells

 

h

belong to alkaloids.

2

One of the most

 important functions

 

b

stuck on this bottle

 

i

is quite reasonable.

 

3

The interest

 

c

found in citrus plants

 

j

gave relief. 

 

4

Medicines

 

d

known as caffeine, morphine, nicotine

 

k

are called citric acids.

 

5

The components

e

produced by  Pharmaceutical factories

 

l

is the ingestion of foreign particles.

 

6

The healing ointment

 

 

f

shown by people for vitamins

 

m

are derived from natural substances.

 

7

Organic acids

g

rubbed in every three hours

 

n

indicated a drug for external use.

впр. 7 с. 84 (пос. Одеса) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на  перевірку лексичного мінімуму впр.8 с. 84 (пос. Одеса)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 96 с. 68 (пос. Ходаков Р.В.)

Example: The patient (operating / operated) on by the doctor is my friend.

Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету.  Одеса, 2014. – 236 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

 

ІІ СЕМЕСТР

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 1 з іноземної мови

Тема: «Аптека»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 37 c. 30 (пос. Ходаков Р. В.) – граматичний матеріал

Example: Dr. Gordon is delivering a lecture in Physiology now. – Лікар Гордон зараз читає лекцію.

впр. 1-3 с. 88 (пос. Одеса) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр. 6 с. 91 (пос. Одеса)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 38 с. 30 (пос. Ходаков Р. В.)

Example: 

Sam

They 

The scientist

The doctor 

 

am

is

are

 

writing

performing 

observing 

examining  

taking 

 

a report for the seminar 

an experiment

at the laboratory

a new technology 

a kidney transplant 

 

now

at the moment

from 9 to 11 

         tomorrow

all weekend

at 5 yesterday

 

Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету.  Одеса, 2014. – 236 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 2 з іноземної мови

Тема: «Ліки»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 55 с. 42 (пос. Ходаков Р.В.) – граматичний матеріал

He is being examined (Past Continuous, Passive Voice). – Його оперують.

впр. 1 с. 111 (підр. Григор’єва М.В.) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на  перевірку лексичного мінімуму впр. 5 с. 113 (підр. Григор’єва М.В.)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 56 с. 42 (пос. Ходаков Р.В.)

Example: 

Some old rules 

The work 

Our mistakes 

Their house 

He 

My father 

The old woman 

The students of our group 

 

is being

are being

was being 

were being

corrected 

asked 

done 

searched 

revised 

prescribed 

 

before the operation sleeping-draughts 

by a very skilled surgeon

by his teacher 

by Professor Smith

by the police 

 

now 

at the moment

at 12 a. m. yesterday

at 4 o’clock yesterday

from 4 to 5 

Джерела інформації

Основні:

1. Англійська мова [Текст] : підручник для студ. Вищих навч. закл. / М. В. Григор’єва, О. Ю. Гурко. – Національний фармацевтичний ун-т. – Х. : Вид-во Нфау «Золоті сторінки», 2004. – 528 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 3

Тема: «Вітаміни»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 12 с. 100 (пос. Одеса) – граматичний матеріал

Example: I (to know) this doctor for 5 years. – I have known this doctor for 5 years.

впр. 1 с. 284 (пос. Одеса)– лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму 

впр.2, 3 с. 284-285 (пос. Одеса)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму 

впр. 43 с. 35 (пос. Ходаков Р. Г.)

Example: The doctor will have operated the patient by 6 o’clock tomorrow (Future Perfect, Active Voice). – Лікар прооперує пацієнта до 6 години завтра.

Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету.  Одеса, 2014. – 236 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Аврахова Л. Я. Англійська мова для студентів-медиків: підручник / Л. Я. Аврахова, И. О. Паламаренко, Т. В. Яхно; за ред. Л. Я. Аврахової. – 4-е вид., виправл. – К. : ВСВ «Медицина», 2015. – 448 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 4 з іноземної мови

Тема: «Вітаміни»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 43 с. 35 (пос. Ходаков Р. В.) – граматичний матеріал

Example: The doctor will have operated the patient by 6 o’clock tomorrow (Future Perfect, Active Voice). – Лікар прооперує пацієнта до 6 години завтра.

впр. 7 с. 286 (пос. Одеса) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на  перевірку лексичного мінімуму впр. 8 с. 286 (пос. Одеса)

Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету.  Одеса, 2014. – 236 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Аврахова Л. Я. Англійська мова для студентів-медиків: підручник / Л. Я. Аврахова, И. О. Паламаренко, Т. В. Яхно; за ред. Л. Я. Аврахової. – 4-е вид., виправл. – К. : ВСВ «Медицина», 2015. – 448 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 5

Тема: «Раціональне харчування»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 3, с. 203 (підр. Аврахова Л.Я.) – граматичний матеріал

Example: In our general internal medicine unit, treatment has been provided / has provided through the expertise of the medical team and the multidisciplinary team.

впр. 58 с. 43 (пос. Ходаков Р. В.) 

Example: He has been examined его обследовали (Present Perfect Passive).

впр. 1 с. 316 (пос. Одеса)– лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму 

впр.3 с. 316, 4 с. 317 (пос. Одеса)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму

впр. 1 с. 216 (підр Аврахова Л.Я.)

Example: Some dull heart sounds have been heard (Present Perfect, Passive Voice). – Деякі тупі звуки було чути у серці.

впр. 60 с. 44 (пос. Ходаков Р. В.)

Example: The doctor had examined the patient by 2 o’clock yesterday. The patient had been examined by the doctor by 2 o’clock yesterday.

Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету.  Одеса, 2014. – 236 с.

2. Аврахова Л. Я. Англійська мова для студентів-медиків: підручник / Л. Я. Аврахова, И. О. Паламаренко, Т. В. Яхно; за ред. Л. Я. Аврахової. – 4-е вид., виправл. – К. : ВСВ «Медицина», 2015. – 448 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 6

Тема: «Клітина»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 12 с. 60 (пос. Одеса) – граматичний матеріал, впр. 1, 2 с. 96 (пос. Одеса)– лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр.3, 4 с. 97 (пос. Одеса)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 12 с. 60 (пос. Одеса)

Example: true truly

Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету.  Одеса, 2014. – 236 с.

2. Саблук А. Г. English for medical students – Англійська мова для студентів-медиків: підручник / А. Г. Саблук, Л. В. Левандовська. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 7

Тема: «Клітина»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 1, 2 с. 96 (пос. Одеса)– лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр.3, 4 с. 97 (пос. Одеса)

Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету.  Одеса, 2014. – 236 с.

2 Саблук А. Г. English for medical students – Англійська мова для студентів-медиків: підручник / А. Г. Саблук, Л. В. Левандовська. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 8

Тема: «Тканини»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 114 с. 259 (підр. Верба Л. Г.) – граматичний матеріал

Example: He (is waiting / are waiting / have been waiting / has been waiting) for them for half an hour.

впр. 123 с. 261 (підр. Верба Л. Г)

Example: I / had been / sleeping / for 3 months / when he came.

                                   / waiting / for an hour / by 8 o’clock.

впр. 1 с. 277 (підр. Саблук А.Г.) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр.3 с. 280 (підр. Саблук А.Г.)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 114 с. 259

Example: He (is waiting / are waiting / have been waiting / has been waiting) for them for half an hour.

впр. 123 с. 261 (підр. Верба Л. Г.)

Example: I / had been / sleeping / for 3 months / when he came.

                                   / waiting / for an hour / by 8 o’clock.

Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету.  Одеса, 2014. – 236 с.

2 Саблук А. Г. English for medical students – Англійська мова для студентів-медиків: підручник / А. Г. Саблук, Л. В. Левандовська. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 576 с.

3. Граматика сучасної англійської мови. Довідник : мова англ., укр. – Київ : ТОВ «ВП Логос-М», 2011. – 352 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 9

Тема: «Кістки»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 319 с. 263 (підр. Голицынский Ю. Б.) – граматичний матеріал

Example: Keep quiet. Don’t make noise. – He asked her to keep quiet and not to make noise.

впр. 1 с. 290 (підр. Саблук А.Г.) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

 виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму 

впр.3 с. 292 (підр. Саблук А.Г.)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму 

впр. 319 с. 263 (підр. Голицынский Ю. Б.)

Example: Example: Keep quiet. Don’t make noise. – He asked her to keep quiet and not to make noise.

Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету.  Одеса, 2014. – 236 с.

2. Саблук А. Г. English for medical students – Англійська мова для студентів-медиків: підручник / А. Г. Саблук, Л. В. Левандовська. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 576 с.

3. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд. испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 10

Тема: «М’язи»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 313 с. 259 (під. Голицынский Ю. Б.) – граматичний матеріал

Example: He said they (haven’t been / hadn’t been) there for a long time.

впр. 1 с. 301 (підр. Саблук А.Г.) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр.3 с. 302 (підр. Саблук А.Г.)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 314 с. 259 (під. Голицынский Ю. Б.)

Example: Mike said he was sure Ann and Kate (to be) excellent doctors soon. Mike said he was sure Ann and Kate would be excellent doctors soon.

Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету.  Одеса, 2014. – 236 с.

2. Саблук А.Г., Левандовська Л.В. English for medical Students. – Київ, 2012. – 576 с.

3. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд. испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

4. Граматика сучасної англійської мови. Довідник : мова англ., укр. – Київ : ТОВ «ВП Логос-М», 2011. – 352 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 11

Тема: «Кров»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

с. 208 (пос. Одеса) – граматичний матеріал (правило), впр. 1, 2 с. 168 (пос. Одеса) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр.3 с. 168 (пос. Одеса)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 2 с 209 (пос. Одеса)

Example: The brain is thought to comprise five main parts. – Важають, що що мозг складається з 5 частин.

Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету. – Одеса, 2014. – 236 с.

2. Саблук А. Г. English for medical students – Англійська мова для студентів-медиків: підручник / А. Г. Саблук, Л. В. Левандовська. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 12

Тема: «Групи крові. Переливання крові»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 103 с. 73 (пос. Ходаков Р. В.) – граматичний матеріал

Example: 

Our teacher  

Some students 

Professor Brown 

Medical students  

He 

Jane

Tom

They 

We  

 

is/are said

is/are known

is/was reported

is believed

is likely

seem(s)

appear(s)

 

to have only excellent marks

to get up early every day

to attend all lectures

to be on time for classes

to learn two foreign languages

to know how to use computers 

to miss practical classes

впр. 1 с. 174 (пос. Одеса) – лексичний матеріал

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр.4 с. 175 (пос. Одеса)

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 104 с. 73 (пос. Ходаков Р. В.)

Example: It is said that the rash is often associated with itching. The rash is said to be often associated with itching. It was known that she had studied medicine. She was known to have studied medicine. It appears that Dr Hill will come to the conference. Dr Hill appears to come to the conference.

Джерела інформації

Основні:

1. Посібник з англійської мови для студентів І курсу медичного факультету. – Одеса, 2014. – 236 с.

2. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков [сост. Ходаков Р. В.]: Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГМА, 2011. – 193 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Саблук А. Г. English for medical students – Англійська мова для студентів-медиків: підручник / А. Г. Саблук, Л. В. Левандовська. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 576 с.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів І курсу стоматологічного факультету

денної форми навчання

з «Іноземної мови (за професійним спрямуванням)»

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 1 з іноземної мови

 

Тема: «Аномалії розвитку зубів»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 1, 2 с. 16 (підр. Смірнова Л. С.) – лексичний матеріал;

впр. 2-с. 107 (підр. Саблук А. Г.) – граматичний матеріал

Example: I (can) visit my dentist yesterday. I could  visit my dentist yesterday

впр. 3 с. 107 (підр. Саблук А. Г.) – граматичний матеріал

Example: May I use this toothpaste? – Yes, you may.

впр. 4 с. 107 (підр. Саблук А. Г.) – граматичний матеріал

Example: to do something yesterday

Could you do it yesterday? – No, I couldn’t do it yesterday but I could do it today.

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр.1 с. 181 (підр. Саблук А. Г.)

Put in the modal verbs can, may, must or their equivalents in the required form

Example: If you have a bad toothache you _____ take a pain-killer. If you have a bad toothache you ___may__ take a pain-killer. 

впр.6 с. 231 (підр. Саблук А. Г.)

Fill in the blanks with the modal verbs can, may, must, should

Example: All the drastic drugs _______ be sold by prescription only. All the drastic drugs _____must__ be sold by prescription only.

Джерела інформації

Основні:

1. Смірнова Л. С., Шилова О. С. Посібник з англ. мови для стом. вузів та ф-в. – М.: ВШ., 1968. – С. 14-19

2. Саблук А. Г., Левандовська Л. В. English for medical Students. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

3. Joseph A. Regezi, James J. Sciuba, Richard C. K. Jordan. Oral Pathology: clinical pathologic correlations. – 4th ed. – Elsevier Science (USA): Copyright, 2003. – 527 p.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 2 з іноземної мови

Тема: «Аномалії розвитку зубів»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 1 с. 18-(підр. Смірнова Л. С.) – лексичний матеріал

Read and translate the following words

teeth зуби

впр. 2 с. 18 (підр. Смірнова Л. С.) – лексичний матеріал

Give all the derivations of the following words

to observe observation

впр. 4 с. 414 (підр. Саблук А. Г.) – граматичний матеріал

Example: You can use this elevator – Ви можете використовувати цей елеватор.

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр. 5 с. 426 (підр. Саблук А. Г.)

Example: You needn’t extract this tooth. – Вам не потрібно видаляти цей зуб.

Джерела інформації

Основні:

1. Смірнова Л. С., Шилова О. С. Посібник з англ. мови для стом. вузів та ф-в. – М.: ВШ., 1968. – С. 14-19

2. Саблук А. Г., Левандовська Л. В. English for medical Students. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2011. – 576 с.

3. Joseph A. Regezi, James J. Sciuba, Richard C. K. Jordan. Oral Pathology: clinical pathologic correlations. – 4th ed. – Elsevier Science (USA): Copyright, 2003. – 527 p.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 3 з іноземної мови

 

Тема: «Абсцес ясен»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 22 с. 69 (підр. Кулешова М. В.) – лексичний матеріал

Example: This cuts off the blood supply and causes death ______ the pulp. This cuts off the blood supply and causes death of the pulp.

 впр. 13 с. 66 (підр. Кулешова М. В.) – граматичний матеріал

Example: The tooth was known to have been extracted yesterday. – Було відомо, що зуб видали вчора.

5. Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на закріплення лексичного мінімуму до теми

впр. 23 с. 66 (Кулешова М. В.)

Example: Пульпіт може бути хронічний або гострий. Pulpitis may be acute or chronic.

виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр. 14 с. 66 (підр. Кулешова М. В.)

Example: Відомо, що загальний стан здоров’я виграє важливу роль при розвитку карієсу зубів. The general state of health is known to play an important part in the development of dental caries.

Джерела інформації

Основні:

1. Кулешова М. В., Петухова О. В. и др. Английский язык: учебное пособие. – Томск: СмбГМУ, 2011. – 92 с.

2. Саблук А. Г., Левандовська Л. В. English for medical Students. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 576 с.

3. Смірнова Л.С., Шилова О.С. Посібник з англ. мови для стом. вузів та ф-в. – М.: ВШ., 1968. – С. 14-19

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Юдіна Є. Є., Потяженко Л. В. Підручник англійської мови. – К. : Вища школа, 1994. – 319 с.

3. Joseph A. Regezi, James J. Sciuba, Richard C. K. Jordan. Oral Pathology: clinical pathologic correlations. – 4th ed. – Elsevier Science (USA): Copyright, 2003. – 527 p.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 4 з іноземної мови

Тема: «Хвороби пульпи»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 15 с. 67 (підр. Кулішова М. В.) – лексичний матеріал

Example: to extend – розширюватись

впр. 16 с. 67 (підр. Кулішова М. В.)

Example: to cause death – визивати смерть

впр. 3 с. 298 (підр. Саблук А. Г.) – граматичний матеріал

Example: I have never seen / як він лікував зуби. I have never seen him treat the teeth.

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

 виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму впр. 18 с. 68 (підр. Кулішова М.В.)

Example: досягти пульпи to reach the pulp

виконати вправи на перевірку граматичного мінімуму впр. 5 с. 299 (підр. Саблук А. Г.)

Джерела інформації

Основні:

1. Кулешова М. В., Петухова О. В. и др. Английский язык: учебное пособие. – Томск: СмбГМУ, 2011. – 92 с.

2. Саблук А. Г., Левандовська Л.В. Англійська мова для студентів-медиків. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Юдіна Є. Є., Потяженко Л. В. Підручник англійської мови. – К. : Вища школа, 1994. – 319 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 5 з іноземної мови

 

Тема: «Хвороби пульпи»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 1 с. 42 (підр. Смірнова Л. С.) – лексичний матеріал

Example: prognosis – прогноз

впр. 2 с. 42 (підр. Смірнова Л. С.)

Example: to bleed bleeding

впр. 1 (методична розробка) – граматичний матеріал

Example: I would like him ___________ my tooth.

A) to extract               B) to be extracted                         C) extracts             D) to have extracted

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на перевірку лексичного мінімуму

впр. 1 с. 42 (підр. Смірнова Л. С.) – лексичний матеріал

Example: prognosis – прогноз

впр. 2 (методична розробка) – граматичний матеріал

Example: I know this dentist __________ (to remove) teeth skillfully. I know this dentist ____to remove ______ teeth skillfully

Джерела інформації

Основні:

1. Кулешова М. В., Петухова О. В. и др. Английский язык: учебное пособие. – Томск: СмбГМУ, 2011. – 92 с.

2. Методична розробка

3. Смірнова Л.С., Шилова О.С. Посібник з англ. мови для стом. вузів та ф-в. – М.: ВШ., 1968. – С. 42-43

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Юдіна Є. Є., Потяженко Л. В. Підручник англійської мови. – К. : Вища школа, 1994. – 319 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 6 з іноземної мови

Тема: «Хвороби періодонту»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 1 с. 37 (підр. Смірнова Л. С.) – лексичний матеріал

Example: agent подразник

впр. 1 с. 208 (підр. Саблук А. Г.) – граматичний матеріал

Example: I _________ (to have) a very bad toothache yesterday. I _____had ____ a very bad toothache yesterday

впр. 6 с. 114 (підр. Саблук А. Г.)

Example: We speak about the problem. – The problem is spoken about by us.

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр. 7 с. 231 (підр. Саблук А. Г.)

Example: These drugs should _____________ (to keep) in the refrigerators. These drugs should _______be kept______ in the refrigerators.

Джерела інформації

Основні:

1. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – СПб. : Каро, 2011. – 576 с. 

2. Смірнова Л.С., Шилова О.С. Посібник з англ. мови для стом. вузів та ф-в. – М.: ВШ., 1968. – С. 37-38

3. Саблук А. Г., Левандовська Л.В. Англійська мова для студентів-медиків. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 576 с.

Додаткові:

1. Бекшиева Е. В., Барбашева С. С. English for dentists : Учебно-методическое пособие по английскому языку для студентов стоматологического факультета. – Самара: Изд-во «Криптен-Волга», 2015. – 184 с.

2. Словник.

3. Юдіна Є. Є., Потяженко Л. В. Підручник англійської мови. – К. : Вища школа, 1994. – 319 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 7 з іноземної мови

 

Тема: «Хвороби періодонту»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 1 с. 65 (підр. Бекшиева Е. В.) – лексичний матеріал

Example: surrounding ________        surrounding tissue

apex, tooth, blood, tissue

впр. 43 с. 35 (підр. Ходаков Р. В.) – граматичний матеріал

Example: The doctors have set the fractured bones. – Лікарі зібрали зламані кістки.

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати вправи на закріплення лексичного матеріалу

впр. 2 с. 65 (підр. Бекшиева Е. В.)

виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр. 60 с. 44 (підр. Ходаков Р. В.)

Example: The doctor had examined the patient by 2 o’clock yesterday.  The patient had been examined by the doctor by 2 o’clock yesterday.

Джерела інформації

Основні:

1. Бекшиева Е. В., Барбашева С. С. English for dentists : Учебно-методическое пособие по английскому языку для студентов стоматологического факультета. – Самара: Изд-во «Криптен-Волга», 2015. – 184 с.

2. Саблук А. Г., Левандовська Л.В. Англійська мова для студентів-медиків. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 576 с.

3. Ходаков Р. В. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков: Учебное пособие. - Омск: Изд-во  ОмГМА, 2011. – 193 с.

4. Методична розробка

Додаткові:

1. Словник.

2. Юдіна Є. Є., Потяженко Л. В. Підручник англійської мови. – К. : Вища школа, 1994. – 319 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 8 з іноземної мови

 

Тема: «Карієс»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 2 с. 38 (підр. Жура В. В.) – лексичний мінімум

Example: caries карієс

впр. 5 с. 299 (підр. Саблук А. Г.) – граматичний матеріал

Example: We didn’t expect that the patient would become so alert. We didn’t expect the patient to become so alert

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

вправи на закріплення лексичного матеріалу 

впр. 3 с. 38 (підр. Жура В. В.)

Example: suffer from страждати від

виконати вправи на закріплення граматичного матеріалу

впр. 5 с. 299 (підр. Саблук А. Г.)

Example: We didn’t expect that the patient would become so alert. We didn’t expect the patient to become so alert

Джерела інформації

Основні:

1. Жура В. В., Охотская В. В. Терапевтическая стоматология: методические рекомендации по английскому языку для студентов стоматологических факультетов. – Волгоград: ВМА, 2002. – 42 с.

2. Кулішова М.В., Пєтухова О.В. та ін. Англійська мова: уч. пос. – Т. : СибГМУ, 2011. – 92 с.

3. Саблук А. Г., Левандовська Л.В. Англійська мова для студентів-медиків. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Joseph A. Regezi, James J. Sciuba, Richard C. K. Jordan. Oral Pathology: clinical pathologic correlations. – 4th ed. – Elsevier Science (USA): Copyright, 2003. – 527 p.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 9 з іноземної мови

 

Тема: «Профілактика та лікування карієсу»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

впр. 3 с. 38-39 (підр. Жура В. В.) – лексичний мінімум

впр. 1 (методична розробка)

Example: I want my sister __________ a bed regimen.

A. to follow            B. to have followed           C. follows          D. to be followed

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

вправи на закріплення лексичного матеріалу 

впр. 5 с. 39 (підр. Жура В. В.)

Example: a bad tooth – a good tooth

вправи на закріплення граматичного матеріалу

впр. 2 (методична розробка)

Example: He knew the follow-up examination _________ (to reveal) the signs of caries. : He knew the follow-up examination ______to reveal ___ the signs of caries.

Джерела інформації

Основні:

1. Жура В. В., Охотская В. В. Терапевтическая стоматология: методические рекомендации по английскому языку для студентов стоматологических факультетов. – Волгоград: ВМА, 2002. – 42 с.

2. Кулішова М.В., Пєтухова О.В. та ін. Англійська мова: уч. пос. – Т. : СибМГУ, 2011. – 92 с.

3. Саблук А. Г., Левандовська Л.В. Англійська мова для студентів-медиків. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 576 с.

Додаткові:

1. Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Ок. 24000 терминов. – М.: РУССО, 2006. – 544 с.

2. Joseph A. Regezi, James J. Sciuba, Richard C. K. Jordan. Oral Pathology: clinical pathologic correlations. – 4th ed. – Elsevier Science (USA): Copyright, 2003. – 527 p.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 10 з іноземної мови

 

Тема: «Стоматит»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

вправи на закріплення лексичного матеріалу

впр. 1 с. 292 (підр. Аврахова Л. Я.)

Example: What is stomatitis caused by? – Stomatitits is caused by infections, trauma, dryness, irritants and toxic agents, hypersensitivity or autoimmune conditions.

вправи на закріплення граматичного матеріалу

впр. 2 с. 191 (підр. Юдіна Є.Є.)

Example: I know him to be a very skilled dentist. – Я знаю, що він дуже вправний лікар-стоматолог.

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати впр. 3 (методична розробка) – граматичний матеріал

Джерела інформації

Основні:

1. Аврахова Л. Я. Англійська мова для стулентів-медиків: Посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації: К. : ЗАТ «Атлант ЮЕмСі», 2003. – 329 с.

2. Юдіна Є. Є., Потяженко Л. В. Підручник англійської мови. – К. : Вища школа, 1994. – 319 с.

3. Ходаков Р. В. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков: Учебное пособие. Омск: Изд-во  ОмГМА, 2011. – 193 с.

Додаткові:

1. Саблук А. Г., Левандовська Л.В. Англійська мова для студентів-медиків. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 576 с.

2. Словник.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 11 з іноземної мови

Тема: «Стоматит»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

вправи на закріплення граматичного матеріалу

впр. 108 с. 77 (пос. Ходаков Р. В.)

Example: Не believes that they are experts  in the field. Не believes them to be experts  in the field.

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

виконати впр. 1 с. 191 (підр. Юдіна Є.Є.)

Джерела інформації

Основні:

1. Аврахова Л. Я. Англійська мова для стулентів-медиків: Посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації: К. : ЗАТ «Атлант ЮЕмСі», 2003. – 329 с.

2. Юдіна Є. Є., Потяженко Л. В. Підручник англійської мови. – К. : Вища школа, 1994. – 319 с.

3. Ходаков Р. В. Грамматика и лексика английского языка для студентов-медиков: Учебное пособие. Омск: Изд-во  ОмГМА, 2011. – 193 с.

Додаткові:

1. Саблук А. Г., Левандовська Л.В. Англійська мова для студентів-медиків. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 576 с.

2. Словник.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 12 з іноземної мови

 

Тема: «Захворювання зубів»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

вправи на закріплення лексичного мінімуму

впр. 1 с. 288 (підр. Аврахова Л. Я.)

Example: Bacteria may penetrate the decayed teeth. TRUE

вправи на закріплення граматичного матеріалу

впр. 193 с. 154-155 (підр. Голіцинський Ю. Б.)

Example: Before you (to cross) the park you will come to a supermarket. Before you cross the park you will come to a supermarket.

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

вправи на закріплення лексичного матеріалу 

впр. 2 с. 288 (підр. Аврахова Л. Я.)

Example: Can infection enter the bony tooth socket if the root is exposed? – Yes, it can.

вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр. 194 с. 155-156 (підр. Голіцинський Ю.Б.)

Example: If the weather (to be) nice we probably (to go) to the beach. If the weather is nice we shall probably go to the beach

Джерела інформації

Основні:

1. Аврахова Л. Я. Англійська мова для стулентів-медиків: Посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації: К. : ЗАТ «Атлант ЮЕмСі», 2003. – 329 с.

2. Голіцинський Ю. Б. Граматика: Збірник вправ. – 7-ме вид., випр. та доп. – СПб. : КАРО, 2011. – 576 с.

3. Кулішова М.В., Пєтухова О.В. та ін. Англійська мова: уч. пос. – Т. : СибМГУ, 2011. – 92 с.

Додаткові:

1. Словник.

2. Юдіна Є. Є., Потяженко Л. В. Підручник англійської мови. – К. : Вища школа, 1994. – 319 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 13 з іноземної мови

 

Тема: «Зубний камінь»

Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

вправи на закріплення лексичного мінімуму

впр. 1 с. 52-53 (підр. Бекишева Е. В.) 

Example: to consist ____    to consist of

впр. 2 с. 52 (підр. Бекишева Е. В.) 

Example:

1. plaque

A) invasion and multiplication of microorganisms in body tissues, as in an infectious disease

2. infection

B) a clear area in a bacterial culture produced by viral destruction of cells

1. B

2. A

впр. 3 с. 52-53 (підр. Бекишева Е. В.) 

Example: to compose – composite – composition

The repeating new cycles of acid production, calcium loss and calcium phosphate ________________ results to the build-up of new dental calculus layers on teeth. The repeating new cycles of acid production, calcium loss and calcium phosphate composition results to the build-up of new dental calculus layers on teeth.

вправи на закріплення граматичного матеріалу

впр. 25.1 с. 51 (підр. Murphy Raimond)

Example: When I ________ (see) Tom tonight I’ ll invite him. When I _____see___ Tom tonight I’ ll invite him.

Завдання для самоперевірки початкового рівня знань студентів:

вправи на закріплення лексичного матеріалу 

впр. 4 с. 52 (підр. Бекишева Е. В.)

Example: Fill in the correct particle

result in / result from

1. Sleep deprivations can ________ mental disorders. Sleep deprivations can result in mental disorders

2. Nothing has ___________ my efforts. Nothing has resulted from my efforts.

вправи на закріплення граматичного матеріалу 

впр. 25.2 с. 51 (підр. Murphy Raimond)

Example: It will stop raining soon. Then we’ll go out . – We’ ll go out when it stops raining

Джерела інформації

Основні:

1. Бекишева Е. В., Барбашева С. С. English for dentists : Учебно-методическое пособие по английскому языку для студентов стоматологического факультета. – Самара: Изд-во «Криптен-Волга», 2015. – 184 с.

2. Murphy Raimond. English  Grammar in Use / A self-study  reference and practice book for intermediate students. – Cambridge : University Press, 2012. – 327 p.

Додаткові:

1. Голіцинський Ю. Б. Граматика: Збірник вправ. – 7-ме вид., випр. та доп. – СПб. : КАРО, 2011. – 576 с.

2. Словник.

3. Юдіна Є. Є., Потяженко Л. В. Підручник англійської мови. – К. : Вища школа, 1994. – 319 с.