МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

денної форми навчання

з «Латинської мови»

Заліковий модуль 1.

Змістовий модуль 1 «Фонетика. Структура фармацевтичних термінів. Рецепт».

Теми:

1. Основи фармацевтичної термінології. Коротка історія латинської мови. Алфавіт. Вимова голосних приголосних, буквосполучень.

2. Фонетика. Довгота і короткість. Наголос.

3. Поняття про дієслово. Словникова форма. Найуживаніші дієслівні форми у фармацевтичній термінології. Словотворчі елементи дієслівного походження у назвах препаратів.

4. Граматичні категорії іменника, характеристика відмін, словникова форма іменників, визначення основи іменника, називний і родовий відмінок, їх роль у побудові термінів. Неузгоджене означення, способи перекладу. Іменники І відміни. Лексика. Вирази. Грецькі іменники І відміни. Найуживаніші грецькі префікси. Кінцеві терміноелементи І відміни. Фармацевтичні фразеологізми.

5. Іменники ІІ відміни, чоловічий, середній рід. Винятки. Лексика: сталі вирази, суфікси. Прізвища у назвах лікарських засобів. Фармацевтична фразеологія.

6. Рецепт. Основні відомості. Правила виписування рецептів. Латинська номенклатура лікарських форм.

7. Граматичні категорії прикметника, поділ на групи. Родові закінчення, визначення основи. Узгоджене означення.

8. Закріплення практичних навичок змістового модуля 1.

 

Тема 1-2 Фонетика. Правила читання. Наголос

Література

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

 3. Світлична Є. І. Латинська мова: підр. для студ. вищ. навч. / Є. І. Світлична, І. О. Толок. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2014 – 432 с.

 4. Светличная Е. И. Studemus Latinam = Изучаем латынь: пос. для студ. высш. фармац. учеб. заведений / Е. И. Светличная, И. А. Толок. – Х.: Золотые страницы, 2002 – 177 с.

 

Тема 3. Поняття про дієслово. Словникова форма.

 

Література

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

 3. Світлична Є. І. Латинська мова: підр. для студ. вищ. навч. / Є. І. Світлична, І. О. Толок. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2014 – 432 с.

 4. Светличная Е. И. Studemus Latinam = Изучаем латынь: пос. для студ. высш. фармац. учеб. заведений / Е. И. Светличная, И. А. Толок. – Х.: Золотые страницы, 2002 – 177 с.

 

Тема 4. Граматичні категорії іменника. Неузгоджене означення, способи перекладу. Іменники І відміни.

 

Література

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

 3. Світлична Є. І. Латинська мова: підр. для студ. вищ. навч. / Є. І. Світлична, І. О. Толок. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2014 – 432 с.

 4. Светличная Е. И. Studemus Latinam = Изучаем латынь: пос. для студ. высш. фармац. учеб. заведений / Е. И. Светличная, И. А. Толок. – Х.: Золотые страницы, 2002 – 177 с.

 

Тема 5. Іменники ІІ відміни, чоловічий, середній рід. Прізвища у назвах лікарських засобів

 

Література

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

 3. Світлична Є. І. Латинська мова: підр. для студ. вищ. навч. / Є. І. Світлична, І. О. Толок. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2014 – 432 с.

 4. Светличная Е. И. Studemus Latinam = Изучаем латынь: пос. для студ. высш. фармац. учеб. заведений / Е. И. Светличная, И. А. Толок. – Х.: Золотые страницы, 2002 – 177 с.

 

Тема 6. Рецепт. Основні відомості. Правила виписування рецептів. Латинська номенклатура лікарських форм

 

Література

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

 3. Світлична Є. І. Латинська мова: підр. для студ. вищ. навч. / Є. І. Світлична, І. О. Толок. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2014 – 432 с.

 4. Светличная Е. И. Studemus Latinam = Изучаем латынь: пос. для студ. высш. фармац. учеб. заведений / Е. И. Светличная, И. А. Толок. – Х.: Золотые страницы, 2002 – 177 с.

 

Тема 7. Граматичні категорії прикметника, поділ на групи. Родові закінчення, визначення основи. Узгоджене означення

 

Література

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

 3. Світлична Є. І. Латинська мова: підр. для студ. вищ. навч. / Є. І. Світлична, І. О. Толок. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2014 – 432 с.

 4. Светличная Е. И. Studemus Latinam = Изучаем латынь: пос. для студ. высш. фармац. учеб. заведений / Е. И. Светличная, И. А. Толок. – Х.: Золотые страницы, 2002 – 177 с.

 

Змістовий модуль 2. «Системне вивчення іменників ІІІ, ІV, V відміни, прикметників 2 групи, ступені порівняння прикметників»

Тема 1. Іменники ІІІ відміни. Виділення основи, типи, парадигми всіх родів. Чоловічий рід. Назви лікарських засобів з іменником liquor.

Література

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

 3. Світлична Є. І. Латинська мова: підр. для студ. вищ. навч. / Є. І. Світлична, І. О. Толок. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2014 – 432 с.

 4. Светличная Е. И. Studemus Latinam = Изучаем латынь: пос. для студ. высш. фармац. учеб. заведений / Е. И. Светличная, И. А. Толок. – Х.: Золотые страницы, 2002 – 177 с.

Тема 2. Іменники ІІІ відміни. Жіночий рід.

Література

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

 3. Світлична Є. І. Латинська мова: підр. для студ. вищ. навч. / Є. І. Світлична, І. О. Толок. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2014 – 432 с.

 4. Светличная Е. И. Studemus Latinam = Изучаем латынь: пос. для студ. высш. фармац. учеб. заведений / Е. И. Светличная, И. А. Толок. – Х.: Золотые страницы, 2002 – 177 с.

 

Тема 3. Іменники ІІІ відміни. Середній рід. Особливості відмінювання іменника vas, vasis n та іменників грецького походження на –ma.

Література

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

 3. Світлична Є. І. Латинська мова: підр. для студ. вищ. навч. / Є. І. Світлична, І. О. Толок. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2014 – 432 с.

 4. Светличная Е. И. Studemus Latinam = Изучаем латынь: пос. для студ. высш. фармац. учеб. заведений / Е. И. Светличная, И. А. Толок. – Х.: Золотые страницы, 2002 – 177 с.

 

Тема 4. Прикметники ІІІ відміни. Узгодження з іменниками І, ІІ, ІІІ відмін. Дієприкметники теперішнього часу активного стану з одним закінченням у фармацевтичній термінології.

Література

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

 3. Світлична Є. І. Латинська мова: підр. для студ. вищ. навч. / Є. І. Світлична, І. О. Толок. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2014 – 432 с.

 4. Светличная Е. И. Studemus Latinam = Изучаем латынь: пос. для студ. высш. фармац. учеб. заведений / Е. И. Светличная, И. А. Толок. – Х.: Золотые страницы, 2002 – 177 с.

 

Тема 6. Вивчення іменників IV – V відміни. Вживання іменника “species” у фармацевтичній термінології.

Література

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

 3. Світлична Є. І. Латинська мова: підр. для студ. вищ. навч. / Є. І. Світлична, І. О. Толок. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2014 – 432 с.

 4. Светличная Е. И. Studemus Latinam = Изучаем латынь: пос. для студ. высш. фармац. учеб. заведений / Е. И. Светличная, И. А. Толок. – Х.: Золотые страницы, 2002 – 177 с.

Модуль 2. Латинська мова

Змістовий модуль 1 «Рецептура. Лексичне забезпечення теми рецептура»

Тема 1. Числівник. Латино-грецькі словотворчі елементи числівників у назвах препаратів. Прислівники та займенники, що вживаються в рецептурі.

Література

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

 3. Світлична Є. І. Латинська мова: підр. для студ. вищ. навч. / Є. І. Світлична, І. О. Толок. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2014 – 432 с.

 4. Светличная Е. И. Studemus Latinam = Изучаем латынь: пос. для студ. высш. фармац. учеб. заведений / Е. И. Светличная, И. А. Толок. – Х.: Золотые страницы, 2002 – 177 с.

 

Тема 2. Хімічна номенклатура. Назви хімічних елементів, кислот, солей, оксидів, складних ефірів

Література

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

 3. Світлична Є. І. Латинська мова: підр. для студ. вищ. навч. / Є. І. Світлична, І. О. Толок. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2014 – 432 с.

 4. Светличная Е. И. Studemus Latinam = Изучаем латынь: пос. для студ. высш. фармац. учеб. заведений / Е. И. Светличная, И. А. Толок. – Х.: Золотые страницы, 2002 – 177 с.

 

Тема 3. Ботанічна номенклатура. Граматичні моделі ботанічних назв. Фармацевтичні назви рослин

Література

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

 3. Світлична Є. І. Латинська мова: підр. для студ. вищ. навч. / Є. І. Світлична, І. О. Толок. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2014 – 432 с.

 4. Светличная Е. И. Studemus Latinam = Изучаем латынь: пос. для студ. высш. фармац. учеб. заведений / Е. И. Светличная, И. А. Толок. – Х.: Золотые страницы, 2002 – 177 с.

 

Тема 4-5. Фармацевтичні частотні відрізки в назвах препаратів, що вказують на хімічний склад препарату. Фармацевтичні частотні відрізки в назвах препаратів, що вказують на терапевтичну та фармакологічну дії

Література

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

 3. Світлична Є. І. Латинська мова: підр. для студ. вищ. навч. / Є. І. Світлична, І. О. Толок. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2014 – 432 с.

 4. Светличная Е. И. Studemus Latinam = Изучаем латынь: пос. для студ. высш. фармац. учеб. заведений / Е. И. Светличная, И. А. Толок. – Х.: Золотые страницы, 2002 – 177 с.

Змістовий модуль 6. Поняття про рецепт. Державна Фармакопея

Теми 1- 4. Рецепт

 

Література

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

 3. Світлична Є. І. Латинська мова: підр. для студ. вищ. навч. / Є. І. Світлична, І. О. Толок. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2014 – 432 с.

 4. Светличная Е. И. Studemus Latinam = Изучаем латынь: пос. для студ. высш. фармац. учеб. заведений / Е. И. Светличная, И. А. Толок. – Х.: Золотые страницы, 2002 – 177 с.

   

Тема 5. Загальні відомості про клінічну термінологію. Структура клінічних термінів. Найпоширеніші грецькі дублети та кінцеві терміноелементи. Найпоширеніші префікси та суфікси у клінічній термінології

 

Література

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

 3. Світлична Є. І. Латинська мова: підр. для студ. вищ. навч. / Є. І. Світлична, І. О. Толок. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2014 – 432 с.

 4. Светличная Е. И. Studemus Latinam = Изучаем латынь: пос. для студ. высш. фармац. учеб. заведений / Е. И. Светличная, И. А. Толок. – Х.: Золотые страницы, 2002 – 177 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів І курсу фармацевтичного факультету

заочної форми навчання

з «Латинської мови»

 

Структура дисципліни

1. Змістовий модуль 1 «Фонетика. Структура фармацевтичних термінів. Рецепт».

 

Змістовий модуль 1 «Фонетика. Структура фармацевтичних термінів. Рецепт»

 

Практичне заняття 1. Граматичні категорії іменника, характеристика відмін, словникова форма іменників, визначення основи іменника, називний і родовий відмінок, їх роль у побудові термінів. Неузгоджене означення, способи перекладу. Граматичні категорії прикметника, поділ на групи. Родові закінчення, визначення основи. Узгоджене означення.

 

 

Практичне заняття 2. Поняття про дієслово. Словникова форма. Найуживаніші дієслівні форми у фармацевтичній термінології. Словотворчі елементи дієслівного походження у назвах препаратів.Рецепт. Основні відомості. Правила виписування рецептів. Латинська номенклатура лікарських форм.

 

Література

Основні:

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

 3. Світлична Є. І. Латинська мова: підр. для студ. вищ. навч. / Є. І. Світлична, І. О. Толок. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2014 – 432 с.

 4. Светличная Е. И. Studemus Latinam = Изучаем латынь: пос. для студ. высш. фармац. учеб. заведений / Е. И. Светличная, И. А. Толок. – Х.: Золотые страницы, 2002 – 177 с.

   

  Література

  Основні:

 5. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 6. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

 7. Світлична Є. І. Латинська мова: підр. для студ. вищ. навч. / Є. І. Світлична, І. О. Толок. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2014 – 432 с.

 8. Светличная Е. И. Studemus Latinam = Изучаем латынь: пос. для студ. высш. фармац. учеб. заведений / Е. И. Светличная, И. А. Толок. – Х.: Золотые страницы, 2002 – 177 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів І курсу медичного факультету

денної форми навчання

з «Латинської мови та основ медичної термінології»

 

Тема 1-2 Фонетика. Правила читання. Наголос (4 год.)

Література

Основні:

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

 3. Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

 4. Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

 5. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

 1. Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

 2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

Тема 2. Граматичні категорії іменника

 

Література

Основні:

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

 3. Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

 4. Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

 5. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

 1. Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

 2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

Тема 3. Граматичні категорії прикметника. Узгоджене означення

 

Література

Основні:

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

 3. Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

 4. Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

 5. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

 1. Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

 2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

Тема 5. Структура анатомо-гістологічного терміна

 

Література

Основні:

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

 3. Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

 4. Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

 5. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

 1. Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

 2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

Змістовий модуль № 2 «Системне вивчення іменників і прикметників І – ІІ відміни як засіб побудови анатомо – гістологічних термінів»

 

Тема 6: Іменники І відміни. Грецькі іменники І відміни. Найбільш вживані прийменники з Acc. i Abl.

 

Література

Основні:

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

 3. Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

 4. Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

 5. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

 1. Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

 2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

Тема 7 Іменники ІІ відміни, чоловічий, середній рід. Лексика: сталі вирази, суфікси

Література

Основні:

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

 3. Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

 4. Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

 5. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

 1. Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

 2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

Тема 7. Системне вивчення прикметників 1 групи.

Література

Основні:

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

 3. Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

 4. Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

 5. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

 1. Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

 2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

Змістовий модуль 3 «Системне вивчення іменників ІІІ, ІV, V відміни, прикметників 2 групи, ступені порівняння прикметників»

 

Теми 1-2 Іменники ІІІ відміни. Виділення основи, типи, парадигми всіх родів. Чоловічий рід. Винятки.

 

Література

Основні:

 • Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 • Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

 • Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

 • Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

 • Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

 • Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

 • Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

Тема 3. Іменники ІІІ відміни. Жіночий рід

 

Література

Основні:

 • Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 • Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

 • Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

 • Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

 • Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

 • Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

 • Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

Тема 4. Іменники ІІІ відміни. Середній рід.

 

Тема 5. Прикметники ІІІ відміни. Узгодження з іменниками І, ІІ, ІІІ відмін. Дієприкметники теперішнього часу активного стану

 

Література

Основні:

 • Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 • Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

 • Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

 • Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

 • Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

 • Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

 • Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

 

Тема 6. Вивчення іменників IV – V відміни

 

Література

Основні:

 • Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 • Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

 • Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

 • Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

 • Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

 • Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

 • Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

Тема 7. Ступені порівняння прикметників в медичній термінології

Література

Основні:

 • Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 • Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

 • Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

 • Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

 • Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

 • Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

 • Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

Змістовий модуль 1 «Клінічна термінологія»

Теми:

 1. Поняття «клінічна термінологія». Види клінічних термінів. Структура термінів-композитів латинською та українською мовами. Грецькі дублети іменників І відміни. Кінцеві терміноелементи І відміни.

 2. Грецькі дублети іменників ІІ відміни. Кінцеві терміноелементи ІІ відміни.

 3. Грецькі дублети прикметників І-ІІ відміни.

 4. Грецькі дублети іменників ІІІ відміни чоловічого роду.

 5. Грецькі дублети іменників ІІІ відміни жіночого роду. Суфікси –itis; -ōsis; -iasis.

 6. Грецькі дублети іменників ІІІ відміни середнього роду. Суфікси –oma; -ema.

 7. Грецькі дублети прикметників ІІІ відміни. Дієприкметники теперішнього часу активного стану.

 8. Грецькі дублети іменників ІV-V відміни.

 

Література

Основні:

    1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

    2. Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

    3. Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

    4. Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

    5. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского − Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

       1. Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

       2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

 

Змістовий модуль 2. Лексичне забезпечення вивчення теми “Рецептура”

 

Тема 1. Дієслово. Категорії дієслова. Наказовий спосіб. Дійсний спосіб теперішнього часу активного і пасивного стану. Умовний спосіб. Вживання дієслова fio, fiĕri в рецептурі. 3 особа однини і множини активного та пасивного станів

ДІЄВІДМІНИ

 

Література

Основні:

    1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

    2. Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

    3. Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

    4. Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

    5. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского − Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

       1. Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

       2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

 

Тема 2. Хімічна номенклатура. Назви хімічних елементів, кислот, солей, оксидів, складних ефірів

 

Література

Основні:

1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

2.Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

3.Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

4.Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

5.Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

1.Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

 

Змістовий модуль 6. Поняття про рецепт. Державна Фармакопея

 

Література

Основні:

    1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

    2. Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

    3. Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

    4. Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

    5. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского − Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

       1. Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

       2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

Література

Основні:

    1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

    2. Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

    3. Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

    4. Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

    5. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского − Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

       1. Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

 1. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів І курсу стоматологічного факультету

денної форми навчання

з «Латинської мови та основ медичної термінології»

 

Змістовий модуль № 1 «Фонетика і структура анатомо гістологічних термінів».

 

Теми 1-2. Фонетика. Правила читання . Наголос

Література

Основні:

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

 3. Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

 4. Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

 5. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

 1. Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

 2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

Тема 2. Граматичні категорії іменника

 

Література

Основні:

Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

 1. Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

 2. Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

 3. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

 

Тема 3. Граматичні категорії прикметника. Узгоджене означення.

 

Література

Основні:

Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

 

Тема 5. Структура анатомо-гістологічного терміна

 

Література

Основні:

Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

Змістовий модуль № 2 «Системне вивчення іменників і прикметників І – ІІ відміни як засіб побудови анатомо – гістологічних термінів»

 

Тема 6: Іменники І відміни. Грецькі іменники І відміни. Найбільш вживані прийменники з Acc. i Abl.

 

Література

Основні:

Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

 

Тема 7: Іменники ІІ відміни, чоловічий, середній рід. Лексика: сталі вирази, суфікси.

Література

Основні:

Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

Тема 7. Системне вивчення прикметників 1 групи. Практичні навички змістових модулів 1-2.

Література

Основні:

Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

Змістовий модуль 3 «Системне вивчення іменників ІІІ, ІV, V відміни, прикметників 2 групи, ступені порівняння прикметників»

 

Тема 8. Іменники ІІІ відміни. Виділення основи, типи, парадигми всіх родів. Чоловічий рід. Винятки.

 

 

Література

Основні:

1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 1. Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

 2. Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

 3. Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

 4. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

 1. Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

 2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

Тема 9. Іменники ІІІ відміни. Жіночий рід. Винятки. Лексика. Сталі вирази.

 

Література

Основні:

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

 3. Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

 4. Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

 5. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

 1. Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

 2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

 

 

Тема 10. Іменники ІІІ відміни. Середній рід. Винятки. Сталі вирази. Лексика.

 

Література

Основні:

Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

 1. Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

 2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

 

Тема 11. Прикметники ІІІ відміни. Узгодження з іменниками І, ІІ, ІІІ відмін. Дієприкметники теперішнього часу активного стану.

 

Література

Основні:

Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

 1. Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

 2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

Тема 12. Вивчення іменників IV – V відміни.

 

Література

Основні:

Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

 1. Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

 2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

Література

Основні:

    1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

    2. Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

    3. Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

    4. Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

    5. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского − Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

       1. Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

       2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

 

Змістовий модуль 5. Лексичне забезпечення вивчення теми “Рецептура”

 

Тема 1. Дієслово. Категорії дієслова. Наказовий спосіб. Дійсний спосіб теперішнього часу активного і пасивного стану. Умовний спосіб. Вживання дієслова fio, fiĕri в рецептурі. 3 особа однини і множини активного та пасивного станів.

 

Література

Основні:

Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

    1. Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

    2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

Тема 2. Хімічна номенклатура. Назви хімічних елементів, кислот, солей, оксидів, складних ефірів

 

Література

Основні:

    1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

    2. Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

    3. Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

    4. Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

    5. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского − Минск, 1999 – 360 с.

Додаткові:

       1. Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

       2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

 

Змістовий модуль 6. Поняття про рецепт. Державна Фармакопея.

 

 

Список використаних джерел

Основні:

 1. Бондаренко М. А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учеб. пособие/ М. А. Бондаренко. – Тула: Тул. гос. ун-т, 2005 – 287 с.

 2. Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк // Тернопіль: «Укрмедкнига», 2004 – 224 с.

 3. Латинська мова і основи медичної термінології: метод. вказ. для студ. 1-го курсу мед. навч. закл. / під ред.. І. Р. Іоненко. – Х.: ХДМУ, 2007. – 88 с.

 4. Козовик И. А. Учебник латинского языка / И. А. Козовик, Л. Д. Шипайло //К: «Вища школа», 1985 – 240 с.

 5. Чернявський М. Н. Латинский язык и основа медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов / под ред. М.Н. Чернявского Минск, 1999 – 360 с.

 6. Синельникова И. И. Латинский язык для стоматологов / И. И. Синельникова. − Белгород: ИПК НИУ «Бел ГУ», 2012 – 100 с.

 7. Смольська Л. Ю. Латинська мова і основи медичної термінології. − К.: Медицина, 2008 – 360 с.

 8. Ступінська А. Г. Латинська мова: підручник / А. Г. Ступенський // Львів: Вища школа, 1986 – 231 с.

Додаткові:

 1. Міжнародна анатомічна номенклатура: Український стандарт − К.: «Здоров’я», 2001 – 225 с.

 2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие /   Я. Р.  Синельников, Р. Д. Синельников. — 2-е изд., стереотипное.— В 4 томах.: М.: Медицина, 1996.

 3. Георги Д. Арнаудов Медицинская терминология на 5 – ти языках. 4 – е русское издание. 1964 – 632 c.